“SAİZEN 8 MG CLİCK EASY” VE “SAİZEN 4 IU FLAKON” HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün yazısı gereğince;

Serono İlaç Pazarlama ve Tic. A. Ş. firmasının ithal ruhsatına sahip olduğu "Somatropin" etken maddesini içeren "Saizen 8 mg Click Easy" ve "Saizen 4 IU Flakon" adlı preparatların;

"-Endojen büyüme hormonu salgısının olmaması veya azlığı ile meydana gelen büyüme geriliği,

-Kromozom analizleri ile teyid edilmiş, gonadal disgenezili kızlarda büyüme geriliği (Turner Sendromu),

-Prepubertal çocuklarda kronik böbrek yetmezliğinden ötürü büyüme geriliği (CRF),

-Yetişkinlerde büyüme hormonu eksikliği için tek dinamik test ile teşhis edilen belirgin büyüme hormonu
eksikliğinin replasman tedavisi. Hastalar aşağıdaki kriterleri yerine getirmelidir:

Çocukluktaki öykü:

Çocukluk esnasında büyüme hormonu eksikliği teşhis edilmiş hastalar, tekrar test edilmelidir ve Saizen ile replasman tedavisine başlamadan önce büyüme hormonu eksiklikleri teyit edilmelidir.
Yetişkinlerdeki öykü:

Replasman tedavisi olarak büyüme hormonu kullanımına başlamadan önce, hipotalamik ya da hipofiz bezi hastalığı sonucu büyüme hormonu eksikliğine sahip ve en az bir diğer hormon eksikliği teşhis edilmiş (prolaktin hariç) hastalara, uygun replasman tedavisi tesis edilmiş olmalıdır." Şeklindeki endikasyonlarının Sağlık Bakanlığı'nın ilgili Bilimsel Komisyonlarınca incelendiği ve uygun bulunduğu bildirilmektedir

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 3622