SESKASİD TABLET HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 14.06.2006 tarihli yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2006 tarih, 22697 sayılı yazısı ile "Seskasid Tablet" isimli ilacın isminin "Seskasid Çiğneme Tableti" olarak değiştirildiği bildirilmektedir

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 1995