SGK EKİM 2021 - ŞUBAT 2022 DÖNEMİ EK FATURA DÜZENLENMESİ VE TESLİMİ HAKKINDA

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 04.03.2022 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2022/1 Ek Protokolü'nün 8.maddesinde, eczacı indirim oranları ve reçete başı hizmet bedellerinin belirlendiği 3.4 maddesinin, 01.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı düzenlenmesi yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.08.2022 tarihinde Medula Eczane Sistemi’nde yayımlanan “Ekim 2021-Şubat 2022 Fatura Dönemleri İçin Ek Fatura Düzenlenmesi” konulu duyuru aşağıdaki şekilde olup,

“04/03/2022 tarihli 2022/1 sayılı Ek Protokol ile, eczacı indirimi ve reçete hizmet bedellerinde 01/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Değişiklik tarihi öncesinde düzenlenen faturalarda yer alan eczacı indirimi ve reçete hizmet bedeli farklarını talep etmek için eczanelerin ek fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ek fatura düzenleme işlemleri Sürüm:1.988 ile Fatura bölümüne eklenen "Ek Fatura" menüsünden gerçekleştirilebilmektedir.”

Kurum tarafından gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak, 15.08.2022 günü itibariyle fatura düzenlenmesine imkan sağlanmıştır.

Konu hakkında Adana SSGM ile yapılan görüşmeler sonucu, ödemelerin tek seferde ve hızlıca yapılabilmesi için ek fatura ve döküm özeti Odamız tarafından topluca teslim edilecektir. (isteyen meslektaşlarımız kendileri de teslim edebilirler)

Fatura düzenlenirken dikkat edilecek hususlar;

  1. Fatura tarihi olarak, faturanın düzenlendiği günün seçilmesi gerekmektedir.
  2. Fatura ve döküm özetine kaşe-imza yapılması (1’er nüsha) gerekmektedir.
  3. Fatura düzenlenirken senaryo : Temel Fatura, fatura tipi: SGK olarak düzenlenecektir.
  4. Fatura ve Medula’dan alınacak döküm özeti (kaşeli-imzalı olarak) ile birlikte şeffaf poşet dosyada 18.08.2022 Perşembe  günü mesai bitimine kadar merkezde odamıza, ilçelerde temsilciliklere teslim edebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

16 Ağustos 2022 - Okunma Sayısı : 2786