“SPASMEX 15 MG FİLM KAPLI TABLET” HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2004 tarih 017086 sayılı yazısı ile Erkim İlaç San. Ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı bulunan "trospiyum klorür" etken maddesini içeren "SPASMEX 15 mg Film Kaplı Tablet" ve "SPASMEX 30 mg Film Kaplı Tablet" adlı ilacın hasta katılım payından muaf olarak geri ödenmesi kararının alındığı bildirilmektedir.

Buna göre, Spasmex 15-30 mg Film Kaplı Tablet adlı ilaçlar, 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı Eki Ek-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi'ne 2 Nisan 2004 tarih 26421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile ilave edilen "15.12.Nörojenik Mesane" maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 5400