SSK %90 AVANS ÖDEMESİ İÇİN HAZIRLANACAK OLAN TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan temin edilen, 2005 yılı Tip Sözleşmesi'nin 3.3. maddesi gereği %90 avans ödenebilmesi için bir defaya mahsus olarak alınan noter tasdikli taahhütname örneği ektedir.
Bir sonraki ödemeler için %90 Avans almayı kabul eden eczacılarımızın hazırlanan bu Taahhütnameyi 05.05.2005 tarihine kadar Adana Sağlık İşleri Müdürlüğü ödeme birimine göndermeleri gerekecektir. (Faturalar ile de gönderilebilir)
________________________________________
TAAHHÜTNAME

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 14.03.2005 tarih 25964 sayılı Genel Yazıları gereğince; 2005 Yılı Tip Sözleşmesinin 3.3. maddesi gereği %90 avans bakiyelerinin ödenmesi için sözleşmeli eczaneden (fatura kontrolünde sözleşmede belirtilen hükümlerin tam ve doğru olarak yerine getirilmediği Kurumca tespit edilmesi halinde doğacak kurum zararını defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.)TAAHHÜT EDEN:
________________________________________

ek_dosya

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2684