SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE BİRLİĞİMİZCE HAZIRLANAN BİLGİ NOTU HAKKINDA

 

25.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile yapılan düzenlemelere açıklık getirilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 02/09/2022 tarihinde “2022/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır.

SUT Değişikliği ile gerçekleştirilen düzenlemeler ve SGK tarafından yayımlanan duyuruda yer alan bilgiler doğrultusunda, Birliğimiz tarafından hazırlanan Bilgi Notu duyurumuzun ekinde yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda, halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Birliğimizce hazırlanan bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

03 Eylül 2022 - Okunma Sayısı : 1365