SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

19.10.2023 tarihli ve 32344 sayılı Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.
Tebliğ değişikliği metni, Birliğimizce hazırlanan karşılaştırmalı tablo ve bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.


Tebliğ metni için tıklayınız.
Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.
Bilgi Notu için tıklayınız.

23 Ekim 2023 - Okunma Sayısı : 1387