TEB 43. BÜYÜK KONGRESİNE ODAMIZ TARAFINDAN SUNULAN ÖNERGELER


       Daha önce meslektaşlarımız tarafından Odamıza bildirilen görüşler doğrultusunda hazırlanan önergeler 11-14 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılan TEB Büyük Kongresine Odamız tarafından sunulmuştur. 

       Bilgilerinize sunulur.

          ÖNERGELER

        

20 Kasım 2021 - Okunma Sayısı : 183