“THALİDOMİDE PHARMİON 50 MG 28 KAPSÜL” ADLI PREPARAT HAKKINDA ;

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 02.07.2004 tarih, 13893 sayılı yazıda,

Erkim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılan ve "Talidomid" etken maddesini içeren "Thalidomide Pharmion 50 mg 28 Kapsül" adlı preparatın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlarının:

"Talidomid, tekrarlayan ve dirençli multiple myeloma, konvansiyonel tedavilere yanıt vermemiş myelodisplatik sendrom, daha önce talidomid ile tedavi edilip tekrarlayan veya ilk atak akut eritema nodozum leprozumun kutanöz belirtilerinin tedavisinde endikedir." Şeklinde belirlendiği;

Adı geçen ilacın, 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı, Ek-2 "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi" "8-Kan Hastalıkları" başlığı altındaki "8.1.5-Myelodisplastik Sendrom" ve "8.1.10-Multiple Myeloma ve Plazma Hücre Diskrazileri" maddeleri kapsamında, Eritema nodozum leprozum için de "13-Cilt Hastalıkları" başlığı altında değerlendirilmesi ve hasta katılım payından muaf olarak geri ödemesinin yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2282