XİGRİS FLAKON HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 14985 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2005 tarih 028351 sayılı yazısı gereğince;

Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Drotrecogin Alfa (Rekombinant)" etkin maddesini içeren "Xigris Flakon 5 mg ve 20 mg İnfüzyon Solüsyonu İçeren Toz" isimli ilaçlar için bundan sonra yapılacak işlem ve ödemelerde esas alınmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın ilgili komisyonunun aşağıdaki kararları aldığı bildirilmektedir.

Buna göre;

-Xigris başlanacak hastaların APACHE II skorunun > 25 olması ve multiple (en az iki) organ disfonksiyonunun bulunması,

-Xigris tedavisine başlanırken Sağlık Bakanlığı Komisyonlarınca tarafından geliştirilen formun doldurulup ilgili uzman hekimlere imzalattırılması,

-Xigris prospektüsüne ADDRESS çalışması verilerinin yansıtılması, pediyatrik yaş grubundaki hastalarda Xigris kullanılmaması gerektiğinin eklenmesi gerekmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 1955