YENİDEN DÜZENLENENİLAÇ PROSPEKTÜSLERİ

Yeniden Düzenlenmiş Olan Prospektüs Örnekleri Veya Endikasyon İlavesi/Değişikliği

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2006, 18.01.2006 ve 23.01.2005 tarihli yazılar ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların prospektüsleri yeniden düzenlenmiştir.

-Omeprol 20 mg Kapsül
-Asist %4 Şurup Hazırlamak İçin Granül
-Preziden Şurup
-Hitrizin Şurup
-Imuran 50 mg Filmtablet
-Imuran 50 mg Enjektabl
-Dicloflam Draje
-Ataspin 500 mg Tablet
-Zimaks 400 mg Filmtablet
-Megace 160 mg Tablet
-Temodal 5 mg, 20 mg, 100 mg, 250 mg Kapsül
-Ebixa 10 mg Filmtablet
-%3 Sodyum Klorür Solüsyonu
-Efexor XR 75 mg ve 150 mg Kapsül
-Dianeal 137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu %3,86 Glukozlu (PVC Plastik Torba)
-Gemzar 1 g IV Flakon, Gemzar 200 mg IV Flakon
-Aldara %5 Krem
-Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml
-Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml
-Tensinor 50 mg Tablet
-%5 Dekstroz % 0,2 Sodyum Klorür Solüsyonu
-Plendil 2,5 mg Uzun Etkili Filmtablet

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2340