YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLAN PROSPEKTÜSLER HAKKINDA;

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 03.04.2006 tarihli yazılar ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların yeniden düzenlenmiş olduğu bildirilmiştir.


-Arava 100 mg Film Tablet

-Magnesiocard Granül Şase

-PegIntron 150,120,100,80,50 mcg Enjeksiyonluk Çözelti Tozu ve Çözücü

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2382