"YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR HAKKINDA ;

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce Birliğimize gönderilen 29.12.2005 tarih 063960 sayılı yazı ile, formülü ve kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar kapsamına alınmış olan ilaçlara ilişkin 27.12.2005 tarihli ve 063622 (2005/183) sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile;

29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı tamim ile KIRMIZI, 02.01.1986 tarih ve 2677 sayılı tamim ile de psikotrop madde ve müstahzarları için YEŞİL REÇETE uygulamasına başlandığı, Formülleri ve kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle aşağıda isim farmasötik şekil ve diğer özellikleri belirtilen ilaçlar "Yeşil Reçete İle Verilebilecek İlaçlar" kapsamına alındığı bildirilmiştir.
İlaç /Firma Adı         Etkin Madde         Birim Miktar         Ambalaj          Ruhsat Türü
Klipax Draje                 Clordiazepoxide          5 mg                 40 ve 100 Draje         İmal R.
(İbrahim ETHEM)

Libkol Film Tablet         Clordiazepoxide         5 mg                 20-50 Draje                İmal R.
(Saba)

Librax Graje                 Clordiazepoxide          5 mg                 40-100 Draje          İmal R.

(Onko)

Söz konusu ilaçların Yeşil Recete ile verilmesi gereken, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerekmektedir.

01 Mart 2011 - Okunma Sayısı : 2893