SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURULARI

MABTHERA I.V. ENFÜZYON İÇİN SOL.İÇEREN FLAKON İSİMLİ İLACIN GERİ ÖEMESİ HAKKINDA
MABTHERA I.V. ENFÜZYON İÇİN SOL.İÇEREN FLAKON İSİMLİ İLACIN GERİ ÖEMESİ HAKKINDA

"Rituksimab" etkin maddesini içeren "Mabthera I.V. Enfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon" isimli ilacın geri ödeme ve kullanım koşulları ile ilgili T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönder...

01.03.2011

ISOTREXİN 30 G JEL İSİMLİ PREPARAT HAK.
ISOTREXİN 30 G JEL İSİMLİ PREPARAT HAK.

"Isotrexin 30 g Jel" isimli preparat hakkında; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2006 tarih 581 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 22.12.20...

01.03.2011

"İMATİNİB" ETKİN MADDESİNİ İÇEREN "GLİVEC KAPSÜL" İSİMLİ İLACIN KULLANIMI HAKKINDA

T"İmatinib" etkin maddesini içeren "Glivec Kapsül" isimli ilacın kullanımı hususunda .C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2006 tarih 585 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve E...

01.03.2011

YENİDEN DÜZENLENENİLAÇ PROSPEKTÜSLERİ
YENİDEN DÜZENLENENİLAÇ PROSPEKTÜSLERİ

Yeniden Düzenlenmiş Olan Prospektüs Örnekleri Veya Endikasyon İlavesi/Değişikliği T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2006, 18.01.2006 ve 23.01.2005 tarihli yazılar ile, T.C.Sağlık...

01.03.2011

"YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR HAKKINDA ;

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce Birliğimize gönderilen 29.12.2005 tarih 063960 sayılı yazı ile, formülü ve kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar kapsamına alınmış olan ilaçlara...

01.03.2011

-	K5027 SERİ NUMARALI MONOPRIL PLUS 20 MG 28 TABLET HAKKINDA;
- K5027 SERİ NUMARALI MONOPRIL PLUS 20 MG 28 TABLET HAKKINDA;

-K5027 Seri Numaralı Monoprıl Plus 20 Mg 28 Tablet hakkında; Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından Birliğimize gönderilen 03.01.2006 tarih BMS/06/006/PG sayılı yazı ile, 20-27 Aralık 2005 tarihleri arasında ecza depolarına satışı ...

01.03.2011

" TEFOR DUOTAB TABLET'İN GERİ ÇEKME İŞLEMİ DURDURULMASI HAKKINDA

Tefor Duotab Tablet'in Geri Çekme İşlemi Durdurulması hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 14.12.2005 tarih 061404 sayılı yazıda Organon İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı olan ve Santa Far...

01.03.2011

KLOZAPIN HAKKINDA
KLOZAPIN HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 07.12.2005 tarih 60281 sayılı yazıda; "Klozapin etkin maddesini içeren ilaçları" kullanan hastalarda, tedavinin ilk 18 haftasında daha sık olmak üzere, bazı h...

01.03.2011

KLOZAPIN HAKKINDA
KLOZAPIN HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 07.12.2005 tarih 60281 sayılı yazıda; "Klozapin etkin maddesini içeren ilaçları" kullanan hastalarda, tedavinin ilk 18 haftasında daha sık olmak üzere, bazı h...

01.03.2011

ORTHOVISC 2 ML/15MG KULLANIMA HAZIR ENJ HAKKINDA
ORTHOVISC 2 ML/15MG KULLANIMA HAZIR ENJ HAKKINDA

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.12.2005 tarih 25970 sayılı Genelge ile, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde bazı düzenlemeler yapılmıştır....

01.03.2011

"TAMOL COLD 20 TABLET"

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün "TAMOL COLD 20 TABLET" ile ilgili 2005/172 sayılı genelgesi , 24.11.2005 tarihli yazı ile birliğimize bildirilmiştir. Buna göre; -İlsan İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ adına ruhsat...

01.03.2011

MABTHERA 500 MG/50 ML IV INF. İÇİN SOL. İÇEREN FLAKON
MABTHERA 500 MG/50 ML IV INF. İÇİN SOL. İÇEREN FLAKON

3. SINIF GERİ ÇEKME T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 21.11.2005 tarih 057397 sayılı yazı ile, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi ...

01.03.2011

SİBELİUM KAPSÜL GERİ ÇEKME
SİBELİUM KAPSÜL GERİ ÇEKME

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 26.10.2005 tarih 53704 sayılı yazıda Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne ait Sibelium Kapsül isimli preparatın 506757-506758 seri numa...

01.03.2011

2. SINIF GERİ ÇEKME
2. SINIF GERİ ÇEKME

·Fluorouracil Biosyn 1000 mg/20 ml adlı preparatın geri çekilmesi hakkında; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 052058 sayılı yazıda; Orna İlaç San.Tic.Ltd.Şti. adına ruhsatlı olan 5-Fl...

01.03.2011

LAMİCTAL DC 25 MG, 50 MG, 100 MG, 200 MG, ÇÖZÜNÜR ÇİĞNEME TABLETİ İSİMLİ PREPARATLAR  HAKKINDA
LAMİCTAL DC 25 MG, 50 MG, 100 MG, 200 MG, ÇÖZÜNÜR ÇİĞNEME TABLETİ İSİMLİ PREPARATLAR HAKKINDA...

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Birliğimize gönderilen 12.10.2005 tarih 21049 sayılı yazı ile; Glaxo Smith Kline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Lamotrigine" etkin maddesini içere...

01.03.2011

LEPONEX TABLET HAKKINDA
LEPONEX TABLET HAKKINDA

Bir eczacımızın başvurusu üzerine, TEB'den Leponex tab. Hakkında görüş sorulmuş olup ilgili cevabi yazıları aşağıdaki şekildedir. LEPONEX İlgi yazınızda belirtilen LEPONEX Tablet isimli ilacın, hasta sağlığının güvenceye alınarak kullan...

01.03.2011

LEPONEX  TABLET HAKKINDA
LEPONEX TABLET HAKKINDA

Bir eczacımızın başvurusu üzerine, TEB'den Leponex tab. Hakkında görüş sorulmuş olup ilgili cevabi yazıları aşağıdaki şekildedir. LEPONEX İlgi yazınızda belirtilen LEPONEX Tablet isimli ilacın, hasta sağlığının güvenceye alınarak kullan...

01.03.2011

ANDOREX GARGARA 2. SINIF GERİ ÇEKME
ANDOREX GARGARA 2. SINIF GERİ ÇEKME

2. SINIF GERİ ÇEKME T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 27.09.2005 tarih 48383 sayılı yazıda; Delta Vital İlaç San.Tic.Ltd.Şti. adına ruhsatlı "Andorex Gargara" isimli preparatın 029(08.04-...

01.03.2011

İNFLİXİMAB, ADALİMUMAB, ETANERCEPT HAKKINDA
İNFLİXİMAB, ADALİMUMAB, ETANERCEPT HAKKINDA

T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 049105 sayılı yazısında ; "TNF-a Blokerleri (infliximab, adalimumab, etanercept)" hakkındaki 30.09.2005 tarih 149/2005 sayılı Genelgesi aşağıda sunulmuştur. (İlaç güvenlik İzlem F...

01.03.2011

CAMPTO 40 MG/2 ML. IV VE CAMPTO 100 MG/5 ML. IV PERFÜZYON İÇİN ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA
CAMPTO 40 MG/2 ML. IV VE CAMPTO 100 MG/5 ML. IV PERFÜZYON İÇİN ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA

Birliğimize T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden gelen 29.09.2005 tarih 20065 sayılı yazıda; T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2005 tarih 46608 sayılı yazısına istinaden, Pfizer İ...

01.03.2011

REXAPİN HAKKINDA
REXAPİN HAKKINDA

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 14802 sayılı yazısı ile, Bakanlığa 18.07.2005 tarihinde tebliğ edilen İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 08.07.2005 tarih 2004/786 esas sayılı tespit dosya...

01.03.2011

XİGRİS FLAKON  HAKKINDA
XİGRİS FLAKON HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 14985 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2005 tarih 028351 sayılı yazısı gereğince; Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti.'n...

01.03.2011

THALİDOMİD PHARMİON 50 MG. KAPSÜL HAKKINDA
THALİDOMİD PHARMİON 50 MG. KAPSÜL HAKKINDA

Birliğimize Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 15791 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 19.07.2005 tarih 037801 sayılı yazısı ile; Er-Kim İlaç San.ve Tic. A.Ş...

01.03.2011

ACUİTEL 5 MG TABLET
ACUİTEL 5 MG TABLET

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 40667 sayılı yazıda; Pfizer İlaçları Ltd. Şti.'nin Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek Acuitel 5 mg Tablet adlı preparatın 201-02-2004 (0417/28201) ve 201-...

01.03.2011

KONTROLE TABİ İLAÇLARLA İLGİLİ BAKANLIK GENELGESİ
KONTROLE TABİ İLAÇLARLA İLGİLİ BAKANLIK GENELGESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 39788 sayılı yazı ile kontrole tabi ilaçlarla ilgili 28/07/2005 tarih 039313 (2005/118) sayılı Bakanlık Genelgesinde; Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliye...

01.03.2011

ACUİTEL 5 MG TABLET
ACUİTEL 5 MG TABLET

GERİ ÇEKME! "Acuitel 5 mg Tablet Adlı Preparat" İlgi yazımız hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 08.08.2005 tarih 40667 sayılı yazıda, Pfizer İlaçları Ltd.Şti.'nin Sağlık Bakanlığı'n...

01.03.2011

KONTROLE TABİ İLAÇLARLA İLGİLİ BAKANLIK GENELGESİ
KONTROLE TABİ İLAÇLARLA İLGİLİ BAKANLIK GENELGESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 02.08.2005 tarih 39788 sayılı yazı ile kontrole tabi ilaçlarla ilgili 28/07/2005 tarih 039313 (2005/118) sayılı Bakanlık Genelgesi gönderilmektedir. Genelge'...

01.03.2011

2. SINIF GERİ ÇEKME
2. SINIF GERİ ÇEKME "MELLERETES 10 MG DRAJE, MELLERETES DAMLA, MELLERİL 25 MG DRAJE, MELLERİL 100 MG...

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 19.07.2005 tarih 37764 sayılı yazıda; Dünya Sağlık Örgütü'nün, Thioridazine etkin maddesini içeren preparatların OTC süresini uzatması ve buna bağlı olarak k...

01.03.2011

2. SINIF GERİ ÇEKME
2. SINIF GERİ ÇEKME "MELLERETES 10 MG DRAJE, MELLERETES DAMLA, MELLERİL 25 MG DRAJE, MELLERİL 100 MG...

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 19.07.2005 tarih 37764 sayılı yazıda; Dünya Sağlık Örgütü'nün, Thioridazine etkin maddesini içeren preparatların OTC süresini uzatması ve buna bağlı olarak k...

01.03.2011

NOVARTİS İLAǒIN DUYURUSUDUR
NOVARTİS İLAǒIN DUYURUSUDUR

Yürürlükte bulunan fiyat kararnamesi gereğince. YTL' mizin Euro karşısında 30 günü aşkın süreyle % 5'in üzerinde değer kazanmasına paralel olarak, 15 Temmuz 2005 tarihi itibarı ile ilaç fiyatları % 8.83 oranında düşecektir. Önceden, Ecz...

01.03.2011