SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURULARI

NOVARTİS İLAǒIN DUYURUSUDUR
NOVARTİS İLAǒIN DUYURUSUDUR

Yürürlükte bulunan fiyat kararnamesi gereğince. YTL' mizin Euro karşısında 30 günü aşkın süreyle % 5'in üzerinde değer kazanmasına paralel olarak, 15 Temmuz 2005 tarihi itibarı ile ilaç fiyatları % 8.83 oranında düşecektir. Önceden, Ecz...

01.03.2011

“MİDAZOLAM” ETKEN MADDESİ İÇEREN İLAÇLARA İLİŞKİN 2004/135 SAYILI GENELGE;
“MİDAZOLAM” ETKEN MADDESİ İÇEREN İLAÇLARA İLİŞKİN 2004/135 SAYILI GENELGE;

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 22.11.2004 tarih 045858 sayılı yazı ile "midazolam" etken maddesini içeren müstahzarlar ile ilgili 2004/135 sayılı Bakanlık genelgesi gönderilmiştir. B...

01.03.2011

% 18 KDV'Lİ REÇETESİZ İLAÇLAR LİSTESİ
% 18 KDV'Lİ REÇETESİZ İLAÇLAR LİSTESİ

% 18 KDV'Lİ REÇETESİZ İLAÇLAR LİSTESİ (İMAL) ek_dosya...

01.03.2011

GÜNCEL TÜM İLAÇ FİYATLARI
GÜNCEL TÜM İLAÇ FİYATLARI

Aşağıda link bulunan listedeki yeni fiyatlar 4 Kasım 2004 tarihinden itibaren geçerlidir. ek_dosyaek_dosyaek_dosya...

01.03.2011

MAR AYINDAN İTİBAREN FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER
MAR AYINDAN İTİBAREN FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

MAR AYINDAN İTİBAREN FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER ek_dosyaek_dosya...

01.03.2011

"REMICADE 100 MG KONSANTRE IV INFÜZYON ÇÖZELTISI HAZIRLAMAK IÇIN LIYOFILIZE TOZ IÇEREN FLAKON" ADLI ...

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2004 tarih, 026756 sayılı yazısı gereğince; Schering Plough Tıbbi Ürünler Tic. A.S.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Infliksimab" etken maddesini içeren "Remicade 100 mg Kons...

01.03.2011

“MAGNESIUM NUTRIMED 100 MG EFERVESAN TABLET” ADLI PREPARAT HAKKINDA;
“MAGNESIUM NUTRIMED 100 MG EFERVESAN TABLET” ADLI PREPARAT HAKKINDA;

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 02.06.2004 tarih, 023186 şayili yazısı gereğince, Nutrifarma Sağlık Ürün. ve Hizmetleri A.S.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu ve daha önce reçetesiz olarak satılabilen, "100 mg magn...

01.03.2011

"ENBREL 25 MG ENJEKTABL SOLÜSYON İÇİN TOZ" ADLI PREPARAT HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 05.11.2004 tarih, 26212 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 26.10.2004 tarih, 42054 sayılı yazısı gereğince; Wyeth İ...

01.03.2011

FİYAT LİSTELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 18.06.2004
FİYAT LİSTELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 18.06.2004

İlaç Fiyat Kararnamesi uyarınca 15 Haziran 2004 tarihinden itibaren geçerli olan orijinal, jenerik, 20 yıllık ve reçetesiz tüm Beşeri Tıbbi Ürünler Fiyat Listesindeki değişiklikler 18.06.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yay...

01.03.2011

ZOSTEX 125 MG TABLET
ZOSTEX 125 MG TABLET

11.03.2004 tarih, 761 sayılı yazıda, Ufsa İlaç tarafından piyasaya sunulan ve "akut semptomları iyileştirmek ve postherpetik nöralji (PHN) süresini azaltmak için immürokompeton erişkinlerde herpes zosterin erken tedavisi için endike" olan "...

01.03.2011

“TAMİFLU ROCHE 75 MG 10 KAPSÜL
“TAMİFLU ROCHE 75 MG 10 KAPSÜL

11.03.2004 tarih, 764 sayılı yazıda, Roche Müstahzarları tarafından piyasaya sunulan ve "Yetişkinlerde ve 1 yaşındaki çocuklarda influenza tedavisinde, yetişkinlerde ve 13 yaşındaki adolesanlarda influenza profilaksisinde endike" olan "Tami...

01.03.2011

“SPASMEX 15 MG FİLM KAPLI TABLET” HAKKINDA
“SPASMEX 15 MG FİLM KAPLI TABLET” HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2004 tarih 017086 sayılı yazısı ile Erkim İlaç San. Ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı bulunan "trospiyum klorür" etken maddesini içeren "SPASMEX 15 mg Film Kaplı Tablet" ve "SPASMEX 30 ...

01.03.2011

“ORAL MAGNEZYUM PRAPARATLARI” HAKKINDA
“ORAL MAGNEZYUM PRAPARATLARI” HAKKINDA

11.03.2004 tarih, 773 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.12.2003 tarih, 54202 sayılı yazı gereğince; oral magnezyum preparatlarının, sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi durumunda, hasta katılı...

01.03.2011

“ MUSKAZON TABLET” HAKKINDA
“ MUSKAZON TABLET” HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 03.05.2004 tarih 019060 sayılı yazısıyla, Sosyal Güvenlik Kurumlarınca reçete bedelleri ödenmeyecek imal ruhsatlı müstahzarlar listesinin 03.05.2004 tarihi itibariyle güncellendiğini ve "Mu...

01.03.2011

“KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ” HAKKINDA
“KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ” HAKKINDA

2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nda gerekli görülen değişiklikler ve düzenlemeleri içeren 02.04.2004 tarih ve 25421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17.Madde gereğince "12.7.14 Klopidogrel Kullanım İlkeleri" başlıklı bölümde yapılan...

01.03.2011

“CANCİDAS 50 MG FLAKON-70 MG İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ” HAKKINDA
“CANCİDAS 50 MG FLAKON-70 MG İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ” HAKKINDA

10.03.2004 tarih, 739 sayılı yazıda, Merck Sharp Dohme tarafından piyasaya sunulan ve "Diğer tedavilere tolere edemeyen ya da yanıt vermeyen hastalarda endike" olan "Cancidas 50 mg Flakon-70 mg İnfüzyon için Liyofilize Toz" isimli preparatı...

01.03.2011

“ARAVA 20 MG FİLM TABLET” VE “ARAVA 100 MG FİLM TABLET”
“ARAVA 20 MG FİLM TABLET” VE “ARAVA 100 MG FİLM TABLET”

"Lenflunomid" etken maddesini içeren "Arava 10 mg Film Tablet", "Arava 20 mg Film Tablet" ve "Arava 100 mg Film Tablet" isimli preparatların sağlık kurulu raporu düzenlenmesinden sonra reçetelemenin ilgi talimatta belirtilen uzmanların yanı...

01.03.2011

“SAİZEN 8 MG CLİCK EASY” VE “SAİZEN 4 IU FLAKON” HAKKINDA
“SAİZEN 8 MG CLİCK EASY” VE “SAİZEN 4 IU FLAKON” HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün yazısı gereğince; Serono İlaç Pazarlama ve Tic. A. Ş. firmasının ithal ruhsatına sahip ...

01.03.2011

“AVANDİA TABLET” HAKKINDA
“AVANDİA TABLET” HAKKINDA

11.02.2004 tarihli yazıda Glitazon (rosiglitazon, piaglitazon) etken madde grubunu içeren ilaçların (tek veya kombine formları) daha önceki prospektüs uyarıları aynı kalmak şartı ile bütün hekim gruplarınca reçetelendirilmesi ve geri ödemes...

01.03.2011

SAĞLIK BAKANLIĞI’NCA, YENİ İLAÇ FİYATLARI BELİRLENDİ. YENİ FİYATLAR 15 HAZİRAN 2004’TEN İTİBAREN GEÇERLİ !
SAĞLIK BAKANLIĞI’NCA, YENİ İLAÇ FİYATLARI BELİRLENDİ. YENİ FİYATLAR 15 HAZİRAN 2004’TEN İTİBAREN GEÇ...

ORJİNAL İLAÇ FİYATLARI JENERİK İLAÇ ORJİNAL İLAÇ FİYATLARI REÇETESİZ İLAÇ ORJİNAL İLAÇ FİYATLARI 20 YILLIK İLAÇ FİYATLARI ek_dosya...

01.03.2011

“THALİDOMİDE PHARMİON 50 MG 28 KAPSÜL” ADLI PREPARAT HAKKINDA ;
“THALİDOMİDE PHARMİON 50 MG 28 KAPSÜL” ADLI PREPARAT HAKKINDA ;

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 02.07.2004 tarih, 13893 sayılı yazıda, Erkim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılan ve "Talidomid" etken maddesini...

01.03.2011

"FULSAC 20 MG KAPSÜL" ADLI PREPARAT HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 07.12.2004 tarih, 29380 sayılı yazıda; Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nin ruhsatına sahip olduğu "Fulsac 20 mg Kapsül" adlı preparatın anksiyetenin d...

01.03.2011

İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ UYARINCA TOPLAM 68 KALEM İLAÇTA DEĞİŞİKLİK
İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ UYARINCA TOPLAM 68 KALEM İLAÇTA DEĞİŞİKLİK

İlaç Fiyat Kararnamesi uyarınca 15 Haziran 2004 tarihinden itibaren geçerli olan rum Beşeri Tıbbi Ürünler Fiyat Listesindeki değişiklikler 04.11.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanmıştır. ek_dosya...

01.03.2011

15 HAZİRAN TÜM İLAÇ FİYATLARI
15 HAZİRAN TÜM İLAÇ FİYATLARI

15 HAZİRAN DEĞİŞİKLİK OLAN İLAÇ FİYATLARI ek_dosyaek_dosya...

01.03.2011

“VOLTAREN AMPUL” HAKKINDA;(2.SINIF GERİ ÇEKME)
“VOLTAREN AMPUL” HAKKINDA;(2.SINIF GERİ ÇEKME)

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün TEB'e gönderdiği 07.10.2004 tarih, 039487 sayılı yazıda; Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve T.A.Ş. adına ithal ruhsatlı olan ve aşağıda seri numaraları belirtilen "Volta...

01.03.2011

06-10-2004 TARİHLİ YENİ İLAÇ FİYAT LİSTELERİ
06-10-2004 TARİHLİ YENİ İLAÇ FİYAT LİSTELERİ

06-10-2004 TARİHLİ YENİ İLAÇ FİYAT LİSTELERİ ek_dosya...

01.03.2011

“RİSPERDAL 4 MG FİLM TABLET” VE “RİSPERDAL ORAL SOLÜSYON” HAKKINDA;
“RİSPERDAL 4 MG FİLM TABLET” VE “RİSPERDAL ORAL SOLÜSYON” HAKKINDA;

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği yazıda; Johnson Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının üretim ruhsatına sahip olduğu "Risperdal 4 mg Film Tablet" ve "Risperdal Oral...

01.03.2011

“REOX 25 MG FORT TABLET” HAKKINDA;
“REOX 25 MG FORT TABLET” HAKKINDA;

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği yazıda; Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. firmasının üretim ruhsatına sahip olduğu "Reox 25 mg Fort Tablet" adlı preparatın "Romatoid Artrit" tedavisinde ...

01.03.2011

“BOTOX LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON” HAKKINDA;
“BOTOX LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON” HAKKINDA;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 1771 sayılı yazıda; 11.03.2004 tarih ve 772-9730 sayılı Talimatlarına konu olan "Botox Liyofilize Toz İçeren Flakon" isimli preparata "Erişk...

01.03.2011

2. SINIF GERİ ÇEKME “DUROGESİC TRANSDERMAL FLASTER 25, 50, 75, 100 MCG/SAAT”HAKKINDA;
2. SINIF GERİ ÇEKME “DUROGESİC TRANSDERMAL FLASTER 25, 50, 75, 100 MCG/SAAT”HAKKINDA;

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 18.06.2004 tarih, 025296 sayılı yazıda Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. adına ithal ruhsatlı olan "Durogesic Transdermal Flaster 25, 50,...

01.03.2011