SGK DUYURULARI

ARAVA VE AVANDİA FİLM TABLET HAKKINDA
ARAVA VE AVANDİA FİLM TABLET HAKKINDA

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 08.02.2005 tarih, 691 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı gereğince, Aventis Pharma San. ve T...

01.03.2011

SSK ÖDEMELERİ HAKKINDA
SSK ÖDEMELERİ HAKKINDA

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından "Sözleşme Eczane Faturaları" konulu 02.03.2005 tarih 23522 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır. Genel Yazı ile, Tip Sözleşmenin 3-Faturalar ve Ödemele...

01.03.2011

ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA
ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 02.03.2005 tarih 23523 sayılı Genel Yazı ile Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar yeniden belirlenmiştir. Anıla...

01.03.2011

MUAYENE ÜCRETİ ALINMASI UYGULAMASI
MUAYENE ÜCRETİ ALINMASI UYGULAMASI

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "Tip Sözleşme Revizyonu" konulu 08.03.2005 tarihli Genel Yazı uyarınca SSK adına hastalardan muayene ücreti (800.000 TL, 80 kuruş) alınmas...

01.03.2011

“BAŞHEKİMLİK MÜHÜRܔ HAKKINDA ;
“BAŞHEKİMLİK MÜHÜRܔ HAKKINDA ;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 11.03.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1183 sayılı yazı ile; 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın "Reçete Yazımı ve İlaç Kullanım İlke...

01.03.2011

SSK FATURA TESLİMATI HAKKINDA
SSK FATURA TESLİMATI HAKKINDA

Faturalar 25.03.2005 Cuma Gününe kadar teslim edilebilecektir.) Fatura Başlığı SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA Fatura Teslim Adresi Emek Mh. 5. Sk. No:5 Eski Koşuyolu Dispanseri / ADANA İrt...

01.03.2011

SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU
SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.03.2005 tarih 27160 sayılı Genel Yazı ile Tip Sözleşme revizyonu yapılmıştır. Buna göre; 1) Tip Sözleşme'nin 2.5. maddesinde yer alan "Ecz...

01.03.2011

“DEPAKİN 500 MG ENTERİK KAPLI TABLET” VE “DEPAKİN CHRONO BT 500 MG UZUN ETKİLİ FİLM TABLET” İSİMLİ PREPARATLAR HAKKINDA (BAĞ-KUR)
“DEPAKİN 500 MG ENTERİK KAPLI TABLET” VE “DEPAKİN CHRONO BT 500 MG UZUN ETKİLİ FİLM TABLET” İSİMLİ P...

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıda; Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu ve "Sodyum Valproat" etken maddesini içeren, "Depakin 500 mg Enterik Ka...

01.03.2011

UCUZ EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI (BAĞ-KUR)
UCUZ EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI (BAĞ-KUR)

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 14.03.2005 tarih, 1221 sayılı yazıda; TEB ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasındaki mevcut protokol kapsamında uygulanan 59 kalem etken maddede ucu...

01.03.2011

SSK SAĞLIK KARNELERİ- TEK NÜSHA HALİNDEKİ SSK REÇETELERİ HAKKINDA;
SSK SAĞLIK KARNELERİ- TEK NÜSHA HALİNDEKİ SSK REÇETELERİ HAKKINDA;

GENELGE 3-247 Ek Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli başvurular ve ünitelerimizin sağlık karnesi işlem sayılarındaki aşırı artışın incelenmesinde, Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan tüm grupların muayene ve tedavilerind...

01.03.2011

SSK ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA
SSK ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 02.03.2005 tarih 23523 sayılı Genel Yazı ile belirlenen "Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar" ilgide kayıtlı yazım...

01.03.2011

2005 YILI SSK BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI YAYINLANDI
2005 YILI SSK BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI YAYINLANDI

2005 YILI SSK BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI YAYINLANDI ek_dosya...

01.03.2011

"ENBREL 25 MG FLAKON " (BAĞ-KUR)

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 24.03.2005 tarih, B13.1.BKG.0.12.00.00/031329 sayılı yazıda; 18.11.2004 tarihli Talimatları ile geri ödeme kurallarına açıklık getirilen "Etaner...

01.03.2011

SSK SAĞLIK KARNELERİ- TEK NÜSHA HALİNDEKİ SSK REÇETELERİ HAKKINDA;
SSK SAĞLIK KARNELERİ- TEK NÜSHA HALİNDEKİ SSK REÇETELERİ HAKKINDA;

GENELGE 3-247 Ek Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli başvurular ve ünitelerimizin sağlık karnesi işlem sayılarındaki aşırı artışın incelenmesinde, Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan tüm grupların muayene ve tedavilerind...

01.03.2011

ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA (SSK)
ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA (SSK)

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 02.03.2005 tarih 23523 sayılı Genel Yazı ile belirlenen "Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar" ilgide kayıtlı yazım...

01.03.2011

BAĞ-KUR  GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ  TARAFINDAN KURUM UYGULAMALARINA AÇIKLIK GETİREN TALİMAT   YAYIMLANDI   UYGULAMALAR İÇİN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ   20 NİSAN 2005
BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURUM UYGULAMALARINA AÇIKLIK GETİREN TALİMAT YAYIMLANDI UY...

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, İl Müdürlükleri'ne gönderilen 13.04.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1737 sayılı Talimat ile, 2005 Yılı Bağ-Kur protokolünün III.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 82...

01.03.2011

2005 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATI YAYIMLANDI
2005 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATI YAYIMLANDI

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı, 11 Nisan 2005 tarih 25783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Talimatın "Yürürlük" başlıklı 59'uncu maddesi uyarınca, Talimat hükümleri yayımlandığı tar...

01.03.2011

BAĞ-KUR TARAFINDAN YAYINLANAN TALİMATIN UYGULAMA SÜRESİ 2 MAYIS 2005 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR!
BAĞ-KUR TARAFINDAN YAYINLANAN TALİMATIN UYGULAMA SÜRESİ 2 MAYIS 2005 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR!...

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 13.04.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1737 sayılı Talimat ile, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'na istinaden yapılan uygulama değişikli...

01.03.2011

02.05.2005 DE BAŞLAYAN BAĞ-KUR DEĞİŞİKLİKLERİ
02.05.2005 DE BAŞLAYAN BAĞ-KUR DEĞİŞİKLİKLERİ

Talimatta yer alan; Ameliyat sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için reçetelerin düzenlenme şekli, Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçların verilme koşulları, Ayak...

01.03.2011

SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA;
SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA;

· Raporlarda el yazısı ile yapılan düzeltmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Düzeltmeler daktilo veya bilgisayar ile yapılacak, düzeltilen kısım Sağlık Kurulu Başkanı tarafından onaylanacaktır. · Nöroloji uzmanının yazdığı Zyprexa, R...

01.03.2011

#AD?
#AD?

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.05.2005 tarih 36315 sayılı Genel Yazı ile SSK Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2005...

01.03.2011

SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU
SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.05.2005 tarih 36315 sayılı Genel Yazı ile SSK Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2005...

01.03.2011

SSK TARAFINDAN İSTENEN “PRİM BORCU YOKTUR” YAZISI HAKKINDA;
SSK TARAFINDAN İSTENEN “PRİM BORCU YOKTUR” YAZISI HAKKINDA;

SSK Dönem sonu faturası ile beraber BAĞ - KUR ve SSK' ya ait prim borcu olmadığına dair yazılı belge verilmesi gerekmektedir. (Bir defaya mahsus olmak üzere Mayıs 2005 te temin edilecek Prim Borcu Yoktur yazısı ay sonuna kadar Kuruma teslim...

01.03.2011

SSK AVANS ÖDEMELERİ HAKKINDA
SSK AVANS ÖDEMELERİ HAKKINDA

SSK dan avans ödemesi alabilmek için eczacılarımızın mutlaka avans dilekçesi ve taahhütname ile bağlı bulundukları ödeme birimine başvuruda bulunması gerekmektedir. ...

01.03.2011

BAĞ-KUR YATAN HASTA İŞ TEVZİİ 3. TUR NÖBETİ BAŞLIYOR
BAĞ-KUR YATAN HASTA İŞ TEVZİİ 3. TUR NÖBETİ BAŞLIYOR

Bağ-Kur Yatan Hasta İş Tevzii ikinci turu sona ermektedir. İkinci tur nöbet listesine giren eczanelerin tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Yeni başlayacak tura dahil olmak isteyen meslektaşlarımız Odamıza başvuru yapabilirler. Bu dö...

01.03.2011

SSK AVANS ÖDEMELERİ HAKKINDA;
SSK AVANS ÖDEMELERİ HAKKINDA;

SSK geri ödemelerindeki aksaklığın giderilebilmesi için 20 Nisan 2005 tarihine kadar Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne teslim edilen evrakların dökümünün Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne iletilmek üzere acilen Odamıza iletilmesi gerekmektedir. (bu d...

01.03.2011

SSK UYGULAMALARI HAKKINDA;
SSK UYGULAMALARI HAKKINDA;

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 31.05.2005 tarih 39815 sayılı yazı ile, 2005 Yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talim...

01.03.2011

EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK
EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

10 Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yöne...

01.03.2011

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜN'DEN
BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜN'DEN

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün İl Müdürlüğü'ne gönderdiği 41018 sayılı talimatı gereğince; Bağ-Kur İl Müdürlüğü ile anlaşmalı eczanelerce düzenlenen fatura bedellerinin, eczacıların banka hesap numaralarına On-Line olarak aktarılabilmesi içi...

01.03.2011

"SİBUTRAMİN" VE "ORLİSTAT" ETKEN MADDELERİ İÇEREN MÜSTAHZARLAR HAKKINDA

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca Birliğimize gönderilen 13721 sayılı yazısı ile ; "Sibutramin" ve "Orlistat" etken maddelerini içeren müstahzarların reçete edilme ve geri ödeme koşulları ile ilg...

01.03.2011