SGK DUYURULARI

BAĞ-KUR UYGULAMALARINDA 15.06.2005 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ DEĞİŞİKLİKLER
BAĞ-KUR UYGULAMALARINDA 15.06.2005 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ DEĞİŞİKLİKLER

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlükleri'ne gönderilen 10.06.2005 tarih 25744 sayılı yazı ile, Kurumun 13.04.2005 tarih 1737-55936 sayılı Talimatı'nda, 31.05.2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete'de y...

01.03.2011

EMEKLİ SANDIĞI PROGRAMINDA REÇETE GİRİŞLERİ HAKKINDA
EMEKLİ SANDIĞI PROGRAMINDA REÇETE GİRİŞLERİ HAKKINDA

Eczacıların Emekli Sandığı reçetelerini çift bilgisayardan girerek iki ayrı döküm alarak iki ayrı fatura keserek Emekli Sandığına göndermesi durumunda dökümdeki reçetelerin işlem sıra numaraları birbirini takip etmemektedir. Bu durum Emekli...

01.03.2011

EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK
EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

10 Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yöne...

01.03.2011

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA (SSK)
ENDİKASYON DIŞI İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA (SSK)

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda; ·Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş endikasyonları raporda belirtilmek kaydıyla, tedavide kul...

01.03.2011

SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN TOPLANTILAR SONUCUNDA
SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN TOPLANTILAR SONUCUNDA

SSK Adana Sağlık İşleri İl Müdürlüğü ile yaşanan sorunlar hakkında sık sık görüşmeler yapılmakta olup, yeni kurulan bir birim olan Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'ne Odamızın imkanları doğrultusunda maddi ve manevi gerekli destek verilmektedir. ...

01.03.2011

SSK RAPORLARI HAKKINDA;
SSK RAPORLARI HAKKINDA;

Daha önceden SSK Hastaneleri tarafından verilen raporlarda ilacın içeriği, kullanım dozu ve % muhafiyeti şartı aranmaksızın (endikasyon şarttır) hastaların ilaçları karşılanabilecektir. Ancak; daha önceden de kullanım şeması istenen ilaçl...

01.03.2011

“GELFİX 250 MG KOLLOJEN PED” HAKKINDA;
“GELFİX 250 MG KOLLOJEN PED” HAKKINDA;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 17.06.2005 tarih 2263 sayılı yazıda; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2004 tarih 511-69522 sayılı Talimatı'na konu olan "GELFİX 250 mg Ko...

01.03.2011

DÜZELTME
DÜZELTME "12.7.9.ERİTROPOİETİN ALFA-BETA VE DARBEPOETİN KULLANIM İLKELERİ" HAKKINDA;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 15.06.2005 tarih, 2214 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.06.2005 tarih, 29533 sayılı yazı ger...

01.03.2011

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DUYURU
BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

02.05.2005 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek olan Talimat değişiklikleri gereğince; kurum bilgisayar programında ilaç tablosu güncellemeleri yapılacağından; 02.05.2005 Pazartesi günü, güncelleme süresince; eczanelerin 02.05.2005...

01.03.2011

BAĞ-KUR YATAN HASTA İŞ TEVZİİ 3. TUR NÖBETİ BAŞLIYOR
BAĞ-KUR YATAN HASTA İŞ TEVZİİ 3. TUR NÖBETİ BAŞLIYOR

Bağ-Kur Yatan Hasta İş Tevzii ikinci turu sona ermektedir. İkinci tur nöbet listesine giren eczanelerin tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Yeni başlayacak tura dahil olmak isteyen meslektaşlarımız Odamıza başvuru yapabilirler. Bu dö...

01.03.2011