TEB DUYURULARI

FARMAKOPE HAKKINDA;
FARMAKOPE HAKKINDA;

TEB?in 005294 sayılı yazısında; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel müdürlüğü tarafında yayımlanan 12.10.2006 tarih 2006/106 sayılı Genelge ile; - 17.03.1926 tarih ve 767 sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanun?un 7. maddesi uyarınc...

01.03.2011

SGK TARAFINDAN YAYINLANAN AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ DUYURU HAKKINDA
SGK TARAFINDAN YAYINLANAN AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRO...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr de “AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ DUYURU” yayınlanmıştır. Kurum tarafından, duyuru ekinde yer a...

01.03.2011

MEDULA REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ HAKKINDA
MEDULA REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ HAKKINDA

SGK TARAFINDAN, 01.01.2010 TARİHİNDE UYGULAMAYA AÇILMASI PLANLANAN MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ İÇİN TEST EKRANI OLUŞTURULMUŞ, TÜM ÜYELERİMİZİN KULLANIMINA AÇILMIŞTIR. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 01.09.2009 olarak belirlenen MEDU...

01.03.2011

MALİYE BAKANLIĞI'NIN BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ VE DUYURUSU HAKKINDA;
MALİYE BAKANLIĞI'NIN BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ VE DUYURUSU HAKKINDA;

MALİYE BAKANLIĞI'NIN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ VE DUYURUSU HAKKINDA; T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 26.11.2009 tarihinde 16565 sayılı (6) Sıra No?lu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe U...

01.03.2011

KIRMIZI REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINAN SUBOXONE DİLALTI TABLET HAKKINDA
KIRMIZI REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINAN SUBOXONE DİLALTI TABLET HAKKINDA

KIRMIZI REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINAN SUBOXONE DİLALTI TABLET HAKKINDA Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nden Birliğimize gelen 02.12.2009 tarih, 081231 sayılı yazı ekte iletilmektedir. Buna göre; formü...

01.03.2011

TEKNİSYEN EĞİTİM SAATİ HAKKINDA;
TEKNİSYEN EĞİTİM SAATİ HAKKINDA;

HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA ECZANE TEKNİSYEN EĞİTİMİNİN SAATİ 18.00 OLARAK KARARLAŞTIRILMIŞTIR....

01.03.2011

SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TEB'nin SGK ödemelerinin 16.07.2009 Perşembe günü banka hesaplarında olacağı ile ilgili duyurusu aşağıda sunulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçen hafta eczanelere yapılması gereken kan ürünü ve katılım payı ödemeleri, teknik bi...

01.03.2011

SUT VE EKLERİNDE DÜZENLEME
SUT VE EKLERİNDE DÜZENLEME

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 09.07.2009 tarih 2009/91 Sayılı Genelge ile, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun...

01.03.2011

BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE DÜZENLENEN REÇETELERİN KARŞILANMASI HAKKINDA 2009/88 SAYILI GENELGE
BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNDE DÜZENLENEN REÇETELERİN KARŞILANMASI HAKKINDA 2009/88 SAYILI GENELGE...

Bilindiği gibi, Bağ-Kur (Devredilen) ve Emekli Sandığı (Devredilen) sağlık yardımlarından yararlanan kişilere Belediye Polikliniklerinin sağlık merkezlerinin düzenledikleri reçetelerin sözleşmeli eczanelerden karşılanması uygulamasına 15.06...

01.03.2011

MEDULA- REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ HK.
MEDULA- REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ HK.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet adresinden MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi?nin devreye alınmasıyla ilgili aşağıda yer alan duyuru yayımlanmıştır. "Tasarım, yazılım ve işletiminin tamamı Kurum çalışanları tarafından gerçekleştiril...

01.03.2011

İTS PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA
İTS PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından www.iegm.gov.tr adresinde, İTS Pilotu Duyurusu başlığı ile, 1 Temmuz ? 1 Ekim tarihleri arasında bir pilot uygulama yapılacağı duyurulmuştur. Birliğimiz tarafından, Sağlık Bakanı...

01.03.2011

TEB'İN İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDAKİ DUYURUSU
TEB'İN İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

Bilindiği gibi, İlaç Takip Sistemi Uygulamaları ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 30 Mayıs 2009 tarih 27243 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKET...

01.03.2011

TEB'İN YENİ ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ HAKKINDAKİ DUYURUSU
TEB'İN YENİ ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile önceki dönemlerde yapılan görüşmeleride yeni eczane provizyon sisteminin, Ağustos ayında yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bu takvimde herhangi bir değişiklik olup olmadığı hakkında eczacı odalarından ve üy...

01.03.2011

TEB'İN BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER HAKKINDA DUYURU ;
TEB'İN BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER HAKKINDA DUYURU ;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı?nın 16.04.2009 tarih, 5239539 sayılı talimatı: ?15.06.2009 tarihi itibariyle, özel poliklinikler ile Emekli Sa...

01.03.2011

KONSOLİDE BÜTÇEYE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARA BAĞLI (657) KİŞİLERİN ÖZEL POLİKLİNİKLERDE DÜZENLENEN REÇETELERİN GİRİŞİ HK.
KONSOLİDE BÜTÇEYE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARA BAĞLI (657) KİŞİLERİN ÖZEL POLİKLİNİKLERDE DÜZENLENEN R...

ÖZEL POLİKLİNİKLERDE DÜZENLENEN REÇETELERİN GİRİŞİ HAKKINDA; Özel Polikliniklerde düzenlenen reçetelerin sistem girişi hakkında TEB?in yayınlamış olduğu yazı aşağıda sunulmuştur. ?Bilindiği gibi 15.06.2009 tarihi itibariyle özel poliklini...

01.03.2011

EYLÜL AYI FATURA DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA;
EYLÜL AYI FATURA DÜZELTME İŞLEMİ HAKKINDA;

EYLÜL AYI REÇETELERİNDE REÇETE DÜZELT-KAYDET İŞLEMLERİNİN 25.09.2008 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 YE KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan ek protokol gereğince Kurum ile sözleşm...

01.03.2011

MALİYE BAKANLIĞI NIN İLAÇ İSKONTO ORANLARI KONULU GENELGESİ
MALİYE BAKANLIĞI NIN İLAÇ İSKONTO ORANLARI KONULU GENELGESİ

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.09.2008 tarih, 13993 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmektedir. Buna göre; 25.05.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak 15.06...

01.03.2011

NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA
NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA

Birliğimize Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nden gelen 09.11.2008 tarih, 056098 sayılı yazı ile ?Normal Reçete ile Verilecek Kontrole Tabi İlaçlar? kapsamına alınan, etken madde olarak sadece Ephedrine ve Pseudoephedrine...

01.03.2011

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ISKONTO ORANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN ISKONTO ORANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak ıskonto oranlarına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.08.2008 tarih, 12506 sayılı Genelge ile ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı?nın uygu...

01.03.2011

2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKAN PROTOKOL HAKKINDA
2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKAN PROTOKOL HAKKINDA

2008 YILI SGK PROTOKOLÜNE EK OLARAK ÇIKAN PROTOKOL HAKKINDA Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, 10.09.2008 tarihinde 2008 Yılı SGK Protokolü?ne ek protokol imzalanmıştır. 30.06.2008 tarihinde, kamu kurum iskontolarının uygula...

01.03.2011

ABBOTT FİRMASININ REDUCTIL İSİMLİ İLAÇ İLE İLGİLİ DUYURUSU;
ABBOTT FİRMASININ REDUCTIL İSİMLİ İLAÇ İLE İLGİLİ DUYURUSU;

ABBOTT FİRMASININ REDUCTIL İSİMLİ İLAÇ İLE İLGİLİ DUYURUSU; T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.06.2007 tarih ve 11731 sayılı Genelge Eki (EK-2) sayılı listede Bedeli Ödenecek İlaçlar Liste...

01.03.2011

YATAN HASTA VE GÜNÜBİRLİK TEDAVİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞME hakkında;
YATAN HASTA VE GÜNÜBİRLİK TEDAVİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK G...

YATAN HASTA VE GÜNÜBİRLİK TEDAVİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞME hakkında; Yatan hasta reçetelerinin hastanelerden temini ve günübirlik tedavi uygulaması konularında, 11...

01.03.2011

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21.06.2007 tarih ve 12169 sayılı Genelge ile; 15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren (8) sıra numaralı ?Tedavi Yard...

01.03.2011

Antifungal Tedavi Endikasyon ve Güvenlik Formu
Antifungal Tedavi Endikasyon ve Güvenlik Formu

Antifungal Tedavi Endikasyon ve Güvenlik Formu T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 02.11.2006 tarih, 61600 sayılı genel yazı ile, antifungal ilaçların kullanımında, SSK Başkanlı...

01.03.2011

VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ UYGULAMASI HAKKINDA
VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ UYGULAMASI HAKKINDA

29 Ağustos 2006 tarih, 26274 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği" gereğince; 01.11.2006 tarihinden itibaren vergi kimlik numarasını tespit etme ve kullanma yükümlülüğü getirilen gerçek ve tüzel kişiler, v...

01.03.2011

BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER;
BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER;

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.11.2006 tarih 22401 sayılı Genelge ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği?nde bazı değişiklik v...

01.03.2011

II.BÖLGELERARASI TOPLANTI
II.BÖLGELERARASI TOPLANTI

35.DÖNEM II.BÖLGELERARASI TOPLANTI Türk Eczacıları Birliği 35.Dönem İkinci Bölgelerarası Toplantı 17-19 Kasım 2006 tarihlerinde Denizli Eczacı Odası'nın evsahipliği ile Denizli'de yapılacaktır.Toplantı ve konaklama için KDV dahil paket prog...

01.03.2011

PROSPEKTÜS DEĞİŞİKLİĞİ
PROSPEKTÜS DEĞİŞİKLİĞİ

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize gönderdiği 12.10.2006 tarihli yazılar ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların y...

01.03.2011

T.C.MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAZISI
T.C.MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAZISI

TEB tarafından,T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kontrol edilen reçetelerin ödeme yapılmak üzere Mal Müdürlüklerine sevk edildiği ancak Emekli Sandığı sistemi ile say200...

01.03.2011

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ MİEP HAKKINDA;
TEB ECZACILIK AKADEMİSİ MİEP HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 25-26 Kasım 2006 tarihinde "İlkyardım", 2- 3 Aralık 2006 tarihinde "Temel Muhasebe"Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim TEB Sosyal ve Kültürel ...

01.03.2011