TEB DUYURULARI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'ndan; T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından birliğimize gönderilen yazıda; a) Milli Savunma Bakanlığı adına Ankara Garnizonundaki eczanelerle anlaşmaların Ankara Eczacı Odası aracılığı ile Milli Savunma ...

01.03.2011

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE Geri ödeme kurumları tarafından, ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarını belirleyen Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, bu...

01.03.2011

YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜSLER HAKKINDA;
YENİDEN DÜZENLENMİŞ PROSPEKTÜSLER HAKKINDA;

Yeniden Düzenlenmiş Olan Prospektüsler hakkında; T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün TEB'e gönderdiği yazı ile, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isim...

01.03.2011

YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLAN PROSPEKTÜSLER HAKKINDA;
YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLAN PROSPEKTÜSLER HAKKINDA;

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün TEB'e gönderdiği yazı ile, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yazılı ilaçlarda prospektüs değişikliği olduğu...

01.03.2011

15.12.2005 TEBLİĞİ İLE 29.04.2006 TEBLİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR
15.12.2005 TEBLİĞİ İLE 29.04.2006 TEBLİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR

15.12.2005 TEBLİĞİ İLE 29.04.2006 TEBLİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıra No: 6 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nin - İlaç yazılım kuralları, - Eşdeğer ilaç uygulaması ve ...

01.03.2011

TİROZİNEMİ TİP 1 HASTALIĞINDA NTBC ADLI İLACIN KULLANILMASI HAKKINDA;
TİROZİNEMİ TİP 1 HASTALIĞINDA NTBC ADLI İLACIN KULLANILMASI HAKKINDA;

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün TEB'e gönderdiği 6530 sayılı yazı ile; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 018460 sayılı yazısı gereğince, Tirozinemi tip 1 hastalığında NTBC adlı ila...

01.03.2011

ENFEKSİYON EĞİTİMİ BAŞLIYOR...
ENFEKSİYON EĞİTİMİ BAŞLIYOR...

Enfeksiyon Eğitimi 5 - 7 Mayıs 2006 tarihleri arasında TEB Otel ANKARA'da yapılacaktır.Katılım sınırlı sayıda olacaktır. Katılım ve eğitim programı için http://www.eczakademi.org sitesininden kayıt yaptırılması gerekmektedir. ...

01.03.2011

ÖNEMLİ  EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA;
ÖNEMLİ EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA;

TEB'in 27.04.2006 tarih 002275 sayılı yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur. İlgi: 07.04.2006 tarih 35.A.00.001986 sayılı yazı ( Oda sitemizde 10.04.2006 Tarihinde duyurduğumuz Eşdeğer İlaç Uygulaması İle ilgili haber) İlgi yazımız ile,...

01.03.2011

2006 YILI MALİYE PROTOKOLÜ HAKKINDA;
2006 YILI MALİYE PROTOKOLÜ HAKKINDA;

TEB'in 26.04.2006 tarih 002270 sayılı yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur. Bilindiği gibi, 2006 Yılı Maliye Protokolü Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, 2006 Mali Yılı...

01.03.2011

ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE GABAPENTİN ETKEN MADDESİ HAKKINDA
ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE GABAPENTİN ETKEN MADDESİ HAKKINDA

Antibiyotik Kullanımı ve Gabapentin Etken Maddesi Hakkında Geri ödeme kurumları arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla 15.12.2005 tarih 26024 sayılı resmi gazete de yayımlanan 18 nolu Tedavi Yardımı Tebliği,kurumlar tarafından 20.1...

01.03.2011

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN;
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN;

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'ndan; İlaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarının belirlendiği, 09.02.2005 tarih 25722 sayılı resmi gazete'de yayımlanan 2005 Mali Bütçe Uygulama Talimatı' nın 1.Kapsam başlıklı bölümünün (b) maddes...

01.03.2011

35. DÖNEM I. BÖLGELERARASI TOPLANTISI
35. DÖNEM I. BÖLGELERARASI TOPLANTISI

35. DÖNEM I. BÖLGELERARASI TOPLANTISI Aydın Eczacı Odası toplantı organizasyonu için Asta Seyahat Acentesi ile anlaşma yapmış olup, tüm konaklama ve program rezervasyonları acente tarafından takip edilecektir. Türk Eczacıları Birliği 35...

01.03.2011

UZEM ULUSAL ZAHİR MERKEZİ HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME ANKETİ
UZEM ULUSAL ZAHİR MERKEZİ HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME ANKETİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfsızsıhha Merkezi Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 4611 sayılı yazı ile, 1986 yılından bu yana, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı'nda hizmet sunan Zehir Danışma Merkezi'nin Sağlık Ba...

01.03.2011

13. SIRDAŞ ECZACI EĞİTİMİ 29 NİSAN'DA BAŞLIYOR
13. SIRDAŞ ECZACI EĞİTİMİ 29 NİSAN'DA BAŞLIYOR

13. Sırdaş Eczane Eğitimi 29 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Ayrıntılı bilgi için www.sirdaseczane.com adresine giriniz. Eğitime başvurmak için www.teb.org.tr adresini kullanabilir, ya da 312 409 81 00 - 8228 numaral...

01.03.2011

YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLAN PROSPEKTÜSLER HAKKINDA
YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLAN PROSPEKTÜSLER HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 03.04.2006 tarihli yazılar ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların...

01.03.2011

EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA;
EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA;

EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA; TEB'in 07/04/2006 tarih 1986 sayılı "Eşdeğer İlaç Uygulaması" ile ilgili yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur. ÖNEMLİ - İVEDİ BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Bilindiği üze...

01.03.2011

SAHTE SYMBİCORT FORTE TURBUHALER HAKKINDA;
SAHTE SYMBİCORT FORTE TURBUHALER HAKKINDA;

Sahte Symbicort Forte Turbuhaler Hakkında; Birliğimize T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 27.03.2006 tarih 015953 sayılı yazı ile Astra Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. yetkilerinin 20.03.2006 tarihli ...

01.03.2011

CLEXANE GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA
CLEXANE GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 27.03.2006 tarih 016016 sayılı yazı ile Aventis Farma San. ve Tic.Ltd.Şti. yetkililerinin ithal ruhsatına sahip oldukları Clexane 6000 Anti Xa IU/0.6 ml Kull...

01.03.2011

YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLAN PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ VEYA ENDİKASYON İLAVESİ/DEĞİŞİKLİĞİ
YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLAN PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ VEYA ENDİKASYON İLAVESİ/DEĞİŞİKLİĞİ

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 20.03.2006 tarihli yazılar ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların...

01.03.2011

ALTUZAN ROCHE HAKKINDA;
ALTUZAN ROCHE HAKKINDA;

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği yazıda; T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2006 tarih 8547 sayılı yazısı gereğince "Altuzan Roche 100 mg/4 ml Konsantre İn...

01.03.2011

"DİŞ TEDAVİLERİ" HAKKINDA;

Diş tedavileri ile ilgili usul ve esaslar, 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki protokolün "5 Diş Tedavileri" başlıklı bölümünde belirlenmiştir. T.C. Maliye Bakanlı...

01.03.2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN

Uluslararası Eczacılık Bilimleri sempozyumu; Fakültemiz tarafından 1989 yılından beri düzenli olarak yapılmakta olan "Uluslararası Eczacılık Bilimleri sempozyumu ' nun bu yıl sekizincisini (ISOPS-8) 13 - 16 Haziran 2006 tarihleri arasında...

01.03.2011

"YENİDEN DÜZENLENMİŞ OLAN PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ VEYA ENDİKASYON İLAVESİ/DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA;...

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 16.03.2006 tarihli yazılar ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların y...

01.03.2011

THROMBOREDUCTİN 0.5 MG KAPSÜL HAKKINDA
THROMBOREDUCTİN 0.5 MG KAPSÜL HAKKINDA

"Anagrelid" Etkin Maddeli "Thromboreductin 0.5 mg Kapsül" Hakkında T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 16.03.2006 tarih 3932 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Gen...

01.03.2011

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN

T.C.Milli Savunma Bakanlığı tarafından birliğimize gönderilen 03.03.2006 tarih 5151-20-06/MALİ YNT.(14)D.163 sayılı yazıda; İstiklal Madalyası verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinde Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun değişi...

01.03.2011

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN

·Reçete Kontrol Sistemi hakkında; T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen 02126 sayılı yazısı ile, Genel Müdürlüğün 2006/2 sayılı say2000i duyurusu ile Reçete Kontrol Sisteminin u...

01.03.2011

EK-2 D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEME
EK-2 D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEME

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE YAPILAN DÜZENLEMELER; T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.03.2006 tarihli Tedavi Yardımına ilişkin Genelge ile, Talimat ile talimat ek Ek-2/D Bedeli Öden...

01.03.2011

SOSYAL  YARDIM KREDİSİ HAKKINDA
SOSYAL YARDIM KREDİSİ HAKKINDA

TEB Yardımlaşma Sandığı 35.dönem Yönetim Kurulu 23.02.2006 tarihli toplantısında Sosyal Yardım Kredisi limitini yeniden düzenleme kararı almıştır. TEB Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği Sosyal Yardım Kredisi koşulu 24.02.2006 tarihinden itib...

01.03.2011

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. SÖZLEŞMELERİ HK.
ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. SÖZLEŞMELERİ HK.

Özel Sigortası olan kişilerin eczanelerden ilaç temininde uyulacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, özel sigorta şirketleri ile Birliğimiz arasında tek tip sözleşme imzalanması çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 15.02...

01.03.2011

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA SERGİ AÇILACAKTIR.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA SERGİ AÇILACAKTIR.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA SERGİ AÇILACAKTIR. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yeterli talep geldiği takdirde Ankara TEB Otel de Kadın Eczacı Ressamlar Sergisi açılacaktır. Oda üyelerinden sergiye katımak istyen eczacıların...

01.03.2011