TEB DUYURULARI

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI HAKKINDA;
TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34.Dönem Yönetim Kurulu 10.02.2005 tarihli toplantısında kredi faiz oranlarını yeniden düzenleme kararını almıştır. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kredi koşulları 14.0...

01.03.2011

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLASMA SANDIGI KREDİ LİMİTLERİ HAKKINDA;
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLASMA SANDIGI KREDİ LİMİTLERİ HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34. Dönem Yönetim Kurulu 30.04.2005 tarihli toplantısında kredi limitleri yeniden düzenleme kararını almıştır. Kredi koşulları 02.05.2005 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen...

01.03.2011

KREDİ FAİZ ORANLARI HAKINDA
KREDİ FAİZ ORANLARI HAKINDA

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34.Dönem Yönetim Kurulu 03/03/2004 tarihinde, yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kredi limitleri ve koşulları 05.03.200...

01.03.2011

II. BÖLGELER ARASI TOPLANTI 26-28 KASIM TARİHLERİNDE GAZİ ANTEP ECZACI ODASINDA YAPILACAKTIR
II. BÖLGELER ARASI TOPLANTI 26-28 KASIM TARİHLERİNDE GAZİ ANTEP ECZACI ODASINDA YAPILACAKTIR

Türk Eczacıları Birliği 34.Dönem Merkez Heyeti İkinci Bölgelerarası Toplantı 26-28 Kasım 2004 tarihlerinde Gaziantep Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde Tuğcan Hotel'de yapılacaktır. (Toplantı programı daha sonra duyurulacaktır.) Tuğcan Ho...

01.03.2011

“MODERN İLAÇ ŞEKİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TEB SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLERİ ANKARA’DA YAPILACAKTIR
“MODERN İLAÇ ŞEKİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TEB SOSYAL VE KÜLTÜREL ...

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 29-30 Mayıs 2004 tarihlerinde, talebe göre iki sınıf "Modern İlaç Şekilleri ve Biyoteknoloji Ürünleri" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim TEB...

01.03.2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ GEREĞİNCE FATURALAR AY SONUNDA KESİLEBİLECEK
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ GEREĞİNCE FATURALAR AY SONUNDA KESİLEBİLECEK

Türk Eczacıları Birliğimizin Odamız gönderdiği 29.07.2004 tarih 03790 sayılı yazıda; Bilindiği üzere, 5035 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'nun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan "on gün" ibaresi "yedi gün" olarak değiştir...

01.03.2011

TEB MERKEZ HEYETİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTIR
TEB MERKEZ HEYETİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTIR

Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği arasında 30.07.2004 tarihi itibari ile TBMM personeli ve milletvekillerine yönelik iki ayrı protokol imzalanmıştır; 1. "Milletvekilleri, Yasama Organı Eski Üyel...

01.03.2011

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN “KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ VE OSTEOPOROZ İLAÇLARI KULLANIM İLKELERİ ”
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN “KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ VE OSTEOPOROZ İLAÇLARI KULLANIM İLKELERİ...

Maliye Bakanlığı tarafından 4 Temmuz 2004 tarih 25512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 12.7.14 Klopidogrel Kullanım İlkeleri başlıklı bölümü ile 12.7.16 Osteoporoz İlaçları Kullanım İlk...

01.03.2011

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM TEŞVİK ÖDÜLLERİ
TEB ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından, eczacılık alanında araştınna yapan ve eczacılık mesleğine hizmette bulunan eczacı ve bilim adamlarına Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verilecektir. Ödül Jürisi Prof Dr. Afife ...

01.03.2011

TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ARASINDA İMZALANAN DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SÖZLEŞMESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ARASINDA İMZALANAN DOĞRUDAN BORÇL...

Türkiye İş Bankası ile Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı arasında imzalanan Doğrudan Borçlandırma Sözleşmesi kapsamında üye eczacılara kullandırılacak olan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'ndan tahsis edilen kredilerin ...

01.03.2011

ILAÇ FIYAT FARKLARI UYGULAMASI
ILAÇ FIYAT FARKLARI UYGULAMASI

İlaç fiyatlarındaki değişim sonucu eczanelerden oluşacak kayıpların telafisi amacı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti kararı, İlgi yazımız ile sektörün ilgili kesimlerine bildirilmiştir. Yazımızın tebliğinden 14 Haziran 2004 gününe...

01.03.2011

NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA;
NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA;

Türk Eczaları Birliği'nin gönderdiği 3208 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü web sayfasında 18.06.2004 tarihinde yayımlana liste gereğince, Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlalar List...

01.03.2011

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLIYOR
TEB ECZACILIK AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLIYOR

"İyi Eczacılık Uygulamaları/Farmasötik Bakım/Klinik Eczacılık" MİEP 27 Eylül-02 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 27 Eylül-02 Ekim 2004 tarihlerinde, ...

01.03.2011

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER DANIŞMA KOMİSYONU’NUN 05.11.2004 TARİHLİ COX-2 İNHİBİTÖRLERİ İLE İLGİLİ PRENSİP KARARI…
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER DANIŞMA KOMİSYONU’NUN 05.11.2004 TARİHLİ COX-2 İNHİBİ...

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 05.11.2004 tarih 043700 sayılı yazı ile; Beşeri Tıbbi Ürünler Danışma Komisyonu'nun 05.11.2004 tarihli Cox-2 inhibitörleri ile ilgili prensip kararı gereğince, Selekoksib içeren "Celebr...

01.03.2011

"İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI-FARMASÖTİK BAKIM-KLİNİK ECZACILIK" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 24-29 KASI...

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 24-29 Kasım 2004 tarihlerinde, talebe göre tek sınıf "İyi Eczacılık Uygulamaları / Farmasötik Bakım / Klinik Eczacılık" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenec...

01.03.2011

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI HAKKINDA
YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34.Dönem Yönetim Kurulu 10.11.2004 tarihli toplantısında kredi faiz oranlarını yeniden düzenleme kararını almıştır. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kredi koşulları 06.12....

01.03.2011

İLAÇ FİYAT FARKLARI HAKKINDA;
İLAÇ FİYAT FARKLARI HAKKINDA;

· Türk Eczacıları Birliği'nin 04126 sayılı yazısında; İlaç Fiyat Kararnamesi ile değişen ilaç fiyatlarından kaynaklanan fiyat farklarına ilişkin daha önce yayınlanmış olan aşağıdaki listede yer alan tüm firmalar, söz konusu fiyat farkla...

01.03.2011

VICHY ÜRÜNLERİ SATAN ECZANELER HAKKINDA;
VICHY ÜRÜNLERİ SATAN ECZANELER HAKKINDA;

Vichy ürünlerini satan eczanelerde, eczane tabelalarının Vichy Firması tarafından yaptırıldığı yolunda Birliğimize başvurularda bulunulmaktadır. Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü'nün 9'uncu maddesinin son bendinde; "Eczacının müessese...

01.03.2011

TBMM İLE SÖZLEŞMELİ ECZANELERİN DİKKATİNE!
TBMM İLE SÖZLEŞMELİ ECZANELERİN DİKKATİNE!

Türk Eczacıları Birliği ile TBMM Genel Sekreterliği arasında 30.07.2004 tarihinde imzalanan protokoller gereğince, "Milletvekilleri, Yasama Organı Eski Üyeleri, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenler, Bunların Eşleri, Bakmakla Y...

01.03.2011

İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ 2 NCİ MADDESİ UYARINCA İTHAL İLAÇ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN ECZANELERE OLUMSUZ YANSIMAMASI İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUÇLANMIŞTIR
İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ 2 NCİ MADDESİ UYARINCA İTHAL İLAÇ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN ECZANELERE OLUM...

14 Şubat 2004 gün ve 25373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlaç Fiyat Kararnamesi geçici 2 nci maddesi uyarınca ithal ilaç fiyatlarındaki değişimlerin eczanelere olumsuz yansımaması için yapılan görüşmeler sonuçlanmıştır. Türk Eczacıla...

01.03.2011

ŞANLIURFA ECZACI ODASI’NDA DÜZENLENECEK BÖLGE TOPLANTISI HAKKINDA
ŞANLIURFA ECZACI ODASI’NDA DÜZENLENECEK BÖLGE TOPLANTISI HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği 34. Dönem Merkez Heyeti'nin meslektaşlarımızla daha yakın olmak, onlarla birebir görüşmek, sorunlarını daha yakından dinleyebilmek, Birliğimizin çalışmalarını aktarabilmek amacıyla düzenlediği bölge toplantılarının i...

01.03.2011

“HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
“HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

(02 - 04 NİSAN 2004 Tarihlerinde Eczacılık Akademisinde Yapılacaktır. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 02-04 Nisan 2004 tarihlerinde, 30 kişinin katılabileceği "Eczacılar İçin Hasta İliş...

01.03.2011

“AVANDİA TABLET” HAKKINDA
“AVANDİA TABLET” HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği'nin 23.02.2004 tarih 00884 sayılı yazısında Bağ- Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği; Çok sayıda hastayı içeren çalışmalar ışığında "Glitazon (Rosiglitazo...

01.03.2011

2004 YILI MALİ BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI’NDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER !
2004 YILI MALİ BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI’NDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER !

Türk Eczacıları Birliği'nin 23.02.2004 tarih 00881 sayılı yazısında; 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile ilaçların reçeteye yazımı ve geri ödeme koşulları ile ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmıştır. 2004 yılı için ilaçların ...

01.03.2011

1 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BİYOEŞDEĞER SAYILMAYARAK KURUMLAR TARAFINDAN ÖDENMEYECEK PREPARATLAR HAKKINDA
1 MART 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BİYOEŞDEĞER SAYILMAYARAK KURUMLAR TARAFINDAN ÖDENMEYECEK PREPARATLAR H...

Türk Eczacıları Birliği'nin 23.02.2004 tarih 34.A.00.00880 sayılı yazısında; Sağlık Bakanlığı tarafından, 31.12.2003 tarihine kadar Biyoeşdeğerlik çalışması yaptırılmadığından Sosyal Güvenlik Kurumlarınca reçete bedelleri ödenmeyecek im...

01.03.2011

“ECZACILAR İÇİN TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 08-09 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA DÜZENLENECEKTİR.
“ECZACILAR İÇİN TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 08-09 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA ...

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 08-09 Mayıs 2004 tarihlerinde, 30'ar kişilik iki sınıf olmak üzere 60 kişinin katılabileceği "Eczacılar İçin Temel Muhasebe Bilgileri" Meslek İçi Eğitim Prog...

01.03.2011

“ECZACILAR İÇİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
“ECZACILAR İÇİN HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları yöneticileri ve üyeleri için 27-29 Şubat 2004 tarihlerinde. 50 kişinin katılabileceği "Eczacılar İçin Hasta İlişkileri Yönetimi" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecekti...

01.03.2011

KAYBOLAN KAŞELER
KAYBOLAN KAŞELER

* Türk Eczacıları Birliği'nin 19.01.2004 tarih 000464 sayılı yazısında; Konya İli Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği'nde görevli Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yücel Fındık'ın kaşesinin kaybolduğu bildirilmiştir. ...

01.03.2011

“MODERN İLAÇ ŞEKİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
“MODERN İLAÇ ŞEKİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları yöneticileri ve üyeleri için 21-22 Şubat 2004 tarihlerinde. 50 kişinin katılabileceği " Modern İlaç Şekilleri ve Biyoteknoloji Ürünleri" Meslek İçi Eğitim Programı düzenl...

01.03.2011

14. DÖNEM DENETLEME KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK
14. DÖNEM DENETLEME KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK

Denetleme Kurulu üyesi ve başkanı Ecz. Nejat Orhan'ın 34.dönem TEB Olağan Seçimli Genel Kurulunda Yüksek Haysiyet Divanı Üyeliği'ne seçilmiş olması nedeni ile boşalan Denetleme Kurulu Üyeliğine 1.yedek sırada bulunan Ecz.Meltem Öksüzoğlu ge...

01.03.2011