TEB DUYURULARI

KONTROLE TABİ İLAÇLAR HK(HATIRLATMA)
KONTROLE TABİ İLAÇLAR HK(HATIRLATMA)

GENELGE 2003/129 Bilindiği üzere 11.02.1996 tarih ve 22551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve Ülkemizin de taraf olduğu Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi eki Tablo 1'de yer a...

01.03.2011

TEB PROVİZYON SİSTEMİ HAKKINDA;
TEB PROVİZYON SİSTEMİ HAKKINDA;

TEB PROVİZYON SİSTEMİ 12.03.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN HİZMET VERMEYECEK Türk Eczacıları Birliği 29., 31., 32. ve 33. Olağan Büyük Kongreleri'nde alınan kararlara dayalı olarak yapılan çalışmalar sonrasında Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıl...

01.03.2011

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞINDAN
TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞINDAN

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI BAŞKANLIĞI'NDAN Teb Yardımlaşma Sandığı 3-4 Şubat 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 nolu karar gereğince; Yardımlaşma Sandığına kayıtlı Oda üyelerimizden, 70 yaşını geçmiş, işi, mülkü, bakacak çocu...

01.03.2011

KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ
KREDİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

redi faizleri hakkında Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 35.Dönem Yönetim Kurulu 27.01.2006 tarihli toplantısında kredi faizlerini yeniden düzenleme kararı almıştır. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kr...

01.03.2011

MABTHERA I.V. ENFÜZYON İÇİN SOL.İÇEREN FLAKON İSİMLİ İLACIN GERİ ÖEMESİ HAKKINDA
MABTHERA I.V. ENFÜZYON İÇİN SOL.İÇEREN FLAKON İSİMLİ İLACIN GERİ ÖEMESİ HAKKINDA

"Rituksimab" etkin maddesini içeren "Mabthera I.V. Enfüzyon İçin Konsantre Solüsyon İçeren Flakon" isimli ilacın geri ödeme ve kullanım koşulları ile ilgili T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönder...

01.03.2011

“ISOTREXİN 30 G JEL” İSİMLİ PREPARAT HAKKINDA
“ISOTREXİN 30 G JEL” İSİMLİ PREPARAT HAKKINDA

"Isotrexin 30 g Jel" isimli preparat hakkında T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2006 tarih 581 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 22.12.200...

01.03.2011

"İMATİNİB" ETKİN MADDESİNİ İÇEREN "GLİVEC KAPSÜL" İSİMLİ İLACIN KULLANIMI HUSUSUNDA

"İmatinib" etkin maddesini içeren "Glivec Kapsül" isimli ilacın kullanımı hususunda T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2006 tarih 585 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve E...

01.03.2011

YENİDEN DÜZENLENEN  İLAÇ PROSPE KTÜSLERİ
YENİDEN DÜZENLENEN İLAÇ PROSPE KTÜSLERİ

Yeniden Düzenlenmiş Olan Prospektüs Örnekleri Veya Endikasyon İlavesi/Değişikliği T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2006, 18.01.2006 ve 23.01.2005 tarihli yazılar ile, T.C.Sağlık...

01.03.2011

TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ MESLEKİÇİ EĞİTİM PROGRAMI
TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ MESLEKİÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Temel Muhasebe Bilgileri Meslek İçi Eğitim Programı Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 28-29 Ocak 2006 tarihinde, 40 kişinin katılabileceği tek sınıf "Temel Muhasebe Bilgileri" Meslek İç...

01.03.2011

İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI / FARMASÖTİK BAKIM / KLİNİK ECZACILIK   MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI / FARMASÖTİK BAKIM / KLİNİK ECZACILIK MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI...

İyi Eczacılık Uygulamaları / Farmasötik Bakım / Klinik Eczacılık Meslek İçi Eğitim Programı Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 16-21 Şubat 2006 tarihlerinde, talebe göre tek sınıf "İyi E...

01.03.2011

ENFEKSİYON HASTALIKLARI EĞİTİMİ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
ENFEKSİYON HASTALIKLARI EĞİTİMİ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 17-19 Şubat 2006 tarihlerinde, talebe göre tek sınıf "Enfeksiyon Hastalıkları Eğitimi" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim TEB Sosyal ve Kültü...

01.03.2011

" BÜTÇE VE MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 03.01.2006 TARİHLİ GENELGESİ

·Bütçe Ve Mali Kontrol Müdürlüğü'nün 03.01.2006 Tarihli Genelgesi ; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.01.2006 tarihli Genelge ile, 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede ...

01.03.2011

TEB 35.DÖNEM MERKEZ HEYETİ GÖREV DAĞILIMI
TEB 35.DÖNEM MERKEZ HEYETİ GÖREV DAĞILIMI

TEB 35. DÖNEM MERKEZ HEYETİ GÖREV DAĞILIMI 15-18 Aralık 2005 tarihleri arasında yapılan Türk Eczacıları Birliği 35.Olağan Büyük Kongresinde seçilen Merkez Heyetimiz 22 Aralık 2005 tarihinde ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçek...

01.03.2011

KLOZAPIN HAKKINDA;
KLOZAPIN HAKKINDA;

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 07.12.2005 tarih 60281 sayılı yazıda; "Klozapin etkin maddesini içeren ilaçları" kullanan hastalarda, tedavinin ilk 18 haftasında daha sık olmak üzere, bazı h...

01.03.2011

EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR
EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR. T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.12.2005 tarih 25970 Genelge ile, bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının k...

01.03.2011

SSK LI HASTALARIN İTHAL İLAÇ TEMİNİ HAKKINDA
SSK LI HASTALARIN İTHAL İLAÇ TEMİNİ HAKKINDA

SSK sağlık yardımından yararlanan hastaların tedavilerinde gerekli görülen ilaçların Birliğimiz tarafından yurtdışından temin edilmesi için Protokol imzalanmıştır. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 3 Aralık 1996 ...

01.03.2011

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ
YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

TEB Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Yeniden Düzenlendi Kredi Adı Limitleri Faiz Oranları 1)Eczane İşletme Kredisi 15.000.YTL.- % 9 2) Eczane Açma Kredisi 15.000.YTL.- % 9 3) Eczane Nakil Kredisi 7.500.YTL.- % 9 4) ...

01.03.2011

TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından Eczacı Odaları üyeleri için 26-27 Kasım 2005 tarihinde, 40 kişinin katılabileceği tek sınıf "Temel Muhasebe Eğitimi" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim TEB Sosyal ve Kül...

01.03.2011

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Tedavi Yardımına İlişkin Genelge T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.11.2005 tarih 22843 sayılı '' Tedavi Yardımına İlişkin Genelge '' ile, Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dai...

01.03.2011

YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMINDA ECZACININ ROLÜ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
YAŞLILARDA GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMINDA ECZACININ ROLÜ MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Yaşlılarda Güvenli İlaç Kullanımında Eczacının Rolü MİEP Kasım ayında Ankara' da yapılacaktır. Eczacılar için hazırlanan eğitim, 27 Kasım 2005 tarihinde Ankara' da Türk Eczacıları Birliği Sosyal ve Kültürel Tesisinde (Çayyolu) düzenlenecekt...

01.03.2011

OBEZİTE EĞİTİMİ BAŞLIYOR ANKARA
OBEZİTE EĞİTİMİ BAŞLIYOR ANKARA

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacılar için hazırlanan Obezite Eğitimi başlıyor. Obezitenin nedenleri, dünyada ve Türkiye' de görülme sıklığı, obezitenin özellikleri, obeziteye eşlik eden diğer hastalıklar ve ted...

01.03.2011

TEB 35. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ
TEB 35. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ

TEB 35. Olağan Büyük Kongresi 15, 16, 17, 18 Aralık 2005 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Katılım için son kayıt tarihi 11.10.2005 tir.(0 312 409 81 00) Kongre 15 Aralık 2005 Perşembe günü saat 10:30 da başlayacak ve 4 gün sürecekti...

01.03.2011

" MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE DÜZENLEMELER YAPILDI ;...

·MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE DÜZENLEMELER YAPILDI ; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.10.2005 tarih 20257 sayılı Genelge ile, bazı ilaçların p...

01.03.2011

YENİ AVEA TARİFESİ
YENİ AVEA TARİFESİ

Birliğimize Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Satış Direktörlüğü tarafından gönderilen 26.09.2005 tarih 10800-1922 sayılı yazı ile, kuruluş ile Birliğimiz arasında 21.10.2003 tarihinde imzalanan VPN protokolünün EK-3 1.Maddesi gereğinc...

01.03.2011

LEPONEX TABLET HK
LEPONEX TABLET HK

Bir eczacımızın başvurusu üzerine, TEB'den Leponex tab. Hakkında görüş sorulmuş olup ilgili cevabi yazıları aşağıdaki şekildedir. LEPONEX İlgi yazınızda belirtilen LEPONEX Tablet isimli ilacın, hasta sağlığının güvenceye alınarak kullan...

01.03.2011

İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA
İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

16.09.2005 tarih 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:16) (Tedavi Yardımı) başlıklı Tebliğ ile, Talimatın 12.7.13 İnterferon Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünün "Kronik hepatit tedavisinde...

01.03.2011

" ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI İLE SÖZLEŞME VE FATURALARI HAKK...

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı ile sözleşme yapacak olan üyelerimizin, sözleşme formunun kuruma gönderilecek olan nüshası ile kuruma kesecekleri fatura ve eki reçeteleri aşağıda belirtilen Genel Müdürlük ...

01.03.2011

YEŞİL KART REÇETE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONUSUNDAKİ GENELGE
YEŞİL KART REÇETE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONUSUNDAKİ GENELGE

Birliğimizce T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 28.07.2005 tarihinde başvuruda bulunarak, gerek reçetelerin incelenmemesi gerekse ödenek yokluğu gerekçe gösterilerek serbest eczanelere yeşil kart fatura bedellerinin ö...

01.03.2011

YEŞİL REÇETEYE TABİ PSİKOTROP İLAÇLAR HK
YEŞİL REÇETEYE TABİ PSİKOTROP İLAÇLAR HK

T.C Sağlik Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 15.08.2005 tarih 41578 sayılı yazı ile Birligimize gönderdiği Yeşil Reçeteye Tabi Psikotrop İlaçlarla ilgili 10.08.2005 tarih ve 041141 (2005/126) sayılı Saglık Bakanlığı Genelgesi ...

01.03.2011

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SÖZLEŞMESİ HAKKINDA;
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SÖZLEŞMESİ HAKKINDA;

Birliğimiz ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı arasında, Şirket emekli ve çalışan personeli ile Sağlık Yardımlarından yararlanan aile bireylerinin eczanelerden ilaç temini ile ilgili esasları belirleyen Pr...

01.03.2011