TEB DUYURULARI

"İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI/FARMASÖTİK BAKIM/KLİNİK ECZACILIK" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI...

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 02-07 Eylül 2005 tarihlerinde, talebe göre 40 kişinin katılabileceği tek sınıf "İyi Eczacılık Uygulamaları / Farmasötik Bakım / Klinik Eczacılık" Meslek İçi ...

01.03.2011

"ENFEKSİYON HASTALIKLARI EĞİTİMİ" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından, eczacı odaları üyeleri için (Daha önce "İyi Eczacılık Uygulamaları/Farmasötik Bakım/Klinik Eczacılık" Eğitimine katılmış olanlar) 03-05 Eylül 2005 tarihlerinde, talebe göre tek sınıf "...

01.03.2011

TÜRKİYE İŞ BANKASI SÖZLEŞMESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI SÖZLEŞMESİ

Birliğimiz ile T.İş Bankası Genel Müdürlüğü arasında 2005 yılı protokolü imzalanmış olup, sözleşme yapmak isteyen üyelerimizin Birliğimiz tarafından kuruma özel bastırıldığı bildirilmiştir. T.İş Bankası ile sözleşme yapmak isteyen meslekt...

01.03.2011

SÜRŞARJ ETİKET HESABI DEĞİŞİKLİĞİ
SÜRŞARJ ETİKET HESABI DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı'nın İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda; Sürşarj etiket ücretlerinin 31.08.2005 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 39009012-5002 nolu hesaba yatırıl...

01.03.2011

OKUNAKSIZ YAZILAN REÇETELER HAKKINDA
OKUNAKSIZ YAZILAN REÇETELER HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği "Okunaksız yazılan reçeteler" hakkındaki 2005/114 sayılı genelge aşağıdadır. GENELGE 2005/114 Bakanlığımız vatandaşlarımızın sorunlarıyla da...

01.03.2011

XİGRİS FLAKON 5 MG VE 20 MG İNFÜZYON SOLÜSYONU İÇEREN TOZ
XİGRİS FLAKON 5 MG VE 20 MG İNFÜZYON SOLÜSYONU İÇEREN TOZ

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 28.07.2005 tarih 14985 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2005 tarih 028351 sayılı yazısı gereğince; Lilly İl...

01.03.2011

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİNDE DUYURU
AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİNDE DUYURU

AVEA'DAN DUYURU Bilindiği üzere, isteyen üyelerimiz, Türk Eczacıları Birliği ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan protokol ile sunulan tarife avantajından yararlanabilmektedir. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafın...

01.03.2011

VERMİDON K TABLET HAKKINDA
VERMİDON K TABLET HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği'nin 009211 sayılı yazısında; T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 038054 sayılı yazısı ile, kontrole tabi ilaçlarla ilgili 037797 (2005/113) sayılı Bakanlık Genelgesi gereği; Söz konusu Ge...

01.03.2011

T.C. ZİRAAT BANKASI VE T.HALK BANKASI İLE PROTOKOL İMZALANMIŞTIR
T.C. ZİRAAT BANKASI VE T.HALK BANKASI İLE PROTOKOL İMZALANMIŞTIR

Birliğimiz ile T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası mensupları ve Emekli ve Yardım Vakfı arasında protokol imzalanmıştır. T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası mensupları Emekli Yardım Sandığı Vakfı sözleşme formları, 2005 Yılı resmi kurum...

01.03.2011

ÖNEMLİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN (FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAN VE EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI KAPSAMI
ÖNEMLİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN (FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAN VE EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI KAPSAMI...

1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle, Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması kapsamında yer alan, üretilmeyen, uzun süredir fiyat almayan ve piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle resmi kurumların otomasyon sistemlerinde meydana ge...

01.03.2011

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. VAKIFLARI ARARSINDA İMZALANAN PROTOK
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. VAKIFLARI ARARSINDA İMZALANAN PROTOK...

Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Vakıfları ararsında imzalanan protokol gereği, anılan vakıflar ile sözleşme yapılabileceği daha önceki yazımızda duyurulmuştu. Anılan vakıflar ile sözleşme yapan eczacılarımı...

01.03.2011

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA;
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Vakıfları ararsında imzalanan protokol gereği, anılan vakıflar ile sözleşme yapılabileceği daha önceki yazımızda duyurulmuştu. Anılan vakıflar ile sözleşme yapan eczacılarımı...

01.03.2011

SÜRŞARJ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
SÜRŞARJ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 03.03.2001 tarih 24335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sürşarj Tebliği'nin "Sürşarj etiket yapıştırılmak sureti ile yapılacaktır." Şeklinde düzenlenmiş olan 2.Maddesi, 16.07.2005 tarih 258...

01.03.2011

ÖNEMLİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN (FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAN VE EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK İLAÇLAR LİSTESİ HAKKINDA )
ÖNEMLİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN (FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAN VE EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI KAPSAMI...

1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle, Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması kapsamında yer alan, üretilmeyen, uzun süredir fiyat almayan ve piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle resmi kurumların otomasyon sistemlerinde meydana ge...

01.03.2011

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA; (TEB)
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA; (TEB)

Türk Eczacıları Birliği'nin 08923 sayılı yazısında; Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Vakıfları ararsında imzalanan protokol gereği, anılan vakıflar ile sözleşme yapılabileceği daha önceki yazımızda duyurul...

01.03.2011

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI HAKKINDA;
TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34.Dönem Yönetim Kurulu 10.02.2005 tarihli toplantısında kredi faiz oranlarını yeniden düzenleme kararını almıştır. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kredi koşulları 14.0...

01.03.2011

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLASMA SANDIGI KREDİ LİMİTLERİ HAKKINDA;
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLASMA SANDIGI KREDİ LİMİTLERİ HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34. Dönem Yönetim Kurulu 30.04.2005 tarihli toplantısında kredi limitleri yeniden düzenleme kararını almıştır. Kredi koşulları 02.05.2005 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen...

01.03.2011

KREDİ FAİZ ORANLARI HAKINDA
KREDİ FAİZ ORANLARI HAKINDA

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34.Dönem Yönetim Kurulu 03/03/2004 tarihinde, yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kredi limitleri ve koşulları 05.03.200...

01.03.2011

II. BÖLGELER ARASI TOPLANTI 26-28 KASIM TARİHLERİNDE GAZİ ANTEP ECZACI ODASINDA YAPILACAKTIR
II. BÖLGELER ARASI TOPLANTI 26-28 KASIM TARİHLERİNDE GAZİ ANTEP ECZACI ODASINDA YAPILACAKTIR

Türk Eczacıları Birliği 34.Dönem Merkez Heyeti İkinci Bölgelerarası Toplantı 26-28 Kasım 2004 tarihlerinde Gaziantep Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde Tuğcan Hotel'de yapılacaktır. (Toplantı programı daha sonra duyurulacaktır.) Tuğcan Ho...

01.03.2011

“MODERN İLAÇ ŞEKİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TEB SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLERİ ANKARA’DA YAPILACAKTIR
“MODERN İLAÇ ŞEKİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TEB SOSYAL VE KÜLTÜREL ...

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 29-30 Mayıs 2004 tarihlerinde, talebe göre iki sınıf "Modern İlaç Şekilleri ve Biyoteknoloji Ürünleri" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim TEB...

01.03.2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ GEREĞİNCE FATURALAR AY SONUNDA KESİLEBİLECEK
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ GEREĞİNCE FATURALAR AY SONUNDA KESİLEBİLECEK

Türk Eczacıları Birliğimizin Odamız gönderdiği 29.07.2004 tarih 03790 sayılı yazıda; Bilindiği üzere, 5035 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'nun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan "on gün" ibaresi "yedi gün" olarak değiştir...

01.03.2011

TEB MERKEZ HEYETİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTIR
TEB MERKEZ HEYETİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTIR

Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği arasında 30.07.2004 tarihi itibari ile TBMM personeli ve milletvekillerine yönelik iki ayrı protokol imzalanmıştır; 1. "Milletvekilleri, Yasama Organı Eski Üyel...

01.03.2011

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN “KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ VE OSTEOPOROZ İLAÇLARI KULLANIM İLKELERİ ”
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN “KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ VE OSTEOPOROZ İLAÇLARI KULLANIM İLKELERİ...

Maliye Bakanlığı tarafından 4 Temmuz 2004 tarih 25512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 12.7.14 Klopidogrel Kullanım İlkeleri başlıklı bölümü ile 12.7.16 Osteoporoz İlaçları Kullanım İlk...

01.03.2011

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM TEŞVİK ÖDÜLLERİ
TEB ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından, eczacılık alanında araştınna yapan ve eczacılık mesleğine hizmette bulunan eczacı ve bilim adamlarına Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verilecektir. Ödül Jürisi Prof Dr. Afife ...

01.03.2011

TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ARASINDA İMZALANAN DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SÖZLEŞMESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ARASINDA İMZALANAN DOĞRUDAN BORÇL...

Türkiye İş Bankası ile Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı arasında imzalanan Doğrudan Borçlandırma Sözleşmesi kapsamında üye eczacılara kullandırılacak olan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'ndan tahsis edilen kredilerin ...

01.03.2011

ILAÇ FIYAT FARKLARI UYGULAMASI
ILAÇ FIYAT FARKLARI UYGULAMASI

İlaç fiyatlarındaki değişim sonucu eczanelerden oluşacak kayıpların telafisi amacı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti kararı, İlgi yazımız ile sektörün ilgili kesimlerine bildirilmiştir. Yazımızın tebliğinden 14 Haziran 2004 gününe...

01.03.2011

NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA;
NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA;

Türk Eczaları Birliği'nin gönderdiği 3208 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü web sayfasında 18.06.2004 tarihinde yayımlana liste gereğince, Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlalar List...

01.03.2011

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLIYOR
TEB ECZACILIK AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLIYOR

"İyi Eczacılık Uygulamaları/Farmasötik Bakım/Klinik Eczacılık" MİEP 27 Eylül-02 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 27 Eylül-02 Ekim 2004 tarihlerinde, ...

01.03.2011

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER DANIŞMA KOMİSYONU’NUN 05.11.2004 TARİHLİ COX-2 İNHİBİTÖRLERİ İLE İLGİLİ PRENSİP KARARI…
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER DANIŞMA KOMİSYONU’NUN 05.11.2004 TARİHLİ COX-2 İNHİBİ...

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 05.11.2004 tarih 043700 sayılı yazı ile; Beşeri Tıbbi Ürünler Danışma Komisyonu'nun 05.11.2004 tarihli Cox-2 inhibitörleri ile ilgili prensip kararı gereğince, Selekoksib içeren "Celebr...

01.03.2011

"İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI-FARMASÖTİK BAKIM-KLİNİK ECZACILIK" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 24-29 KASI...

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 24-29 Kasım 2004 tarihlerinde, talebe göre tek sınıf "İyi Eczacılık Uygulamaları / Farmasötik Bakım / Klinik Eczacılık" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenec...

01.03.2011