TEB DUYURULARI

OBEZİTE EĞİTİMİ BAŞLIYOR ANKARA
OBEZİTE EĞİTİMİ BAŞLIYOR ANKARA

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacılar için hazırlanan Obezite Eğitimi başlıyor. Obezitenin nedenleri, dünyada ve Türkiye' de görülme sıklığı, obezitenin özellikleri, obeziteye eşlik eden diğer hastalıklar ve ted...

01.03.2011

TEB 35. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ
TEB 35. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ

TEB 35. Olağan Büyük Kongresi 15, 16, 17, 18 Aralık 2005 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Katılım için son kayıt tarihi 11.10.2005 tir.(0 312 409 81 00) Kongre 15 Aralık 2005 Perşembe günü saat 10:30 da başlayacak ve 4 gün sürecekti...

01.03.2011

" MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE DÜZENLEMELER YAPILDI ;...

·MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE DÜZENLEMELER YAPILDI ; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.10.2005 tarih 20257 sayılı Genelge ile, bazı ilaçların p...

01.03.2011

YENİ AVEA TARİFESİ
YENİ AVEA TARİFESİ

Birliğimize Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Satış Direktörlüğü tarafından gönderilen 26.09.2005 tarih 10800-1922 sayılı yazı ile, kuruluş ile Birliğimiz arasında 21.10.2003 tarihinde imzalanan VPN protokolünün EK-3 1.Maddesi gereğinc...

01.03.2011

LEPONEX TABLET HK
LEPONEX TABLET HK

Bir eczacımızın başvurusu üzerine, TEB'den Leponex tab. Hakkında görüş sorulmuş olup ilgili cevabi yazıları aşağıdaki şekildedir. LEPONEX İlgi yazınızda belirtilen LEPONEX Tablet isimli ilacın, hasta sağlığının güvenceye alınarak kullan...

01.03.2011

İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA
İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

16.09.2005 tarih 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:16) (Tedavi Yardımı) başlıklı Tebliğ ile, Talimatın 12.7.13 İnterferon Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünün "Kronik hepatit tedavisinde...

01.03.2011

" ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI İLE SÖZLEŞME VE FATURALARI HAKK...

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı ile sözleşme yapacak olan üyelerimizin, sözleşme formunun kuruma gönderilecek olan nüshası ile kuruma kesecekleri fatura ve eki reçeteleri aşağıda belirtilen Genel Müdürlük ...

01.03.2011

YEŞİL KART REÇETE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONUSUNDAKİ GENELGE
YEŞİL KART REÇETE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONUSUNDAKİ GENELGE

Birliğimizce T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 28.07.2005 tarihinde başvuruda bulunarak, gerek reçetelerin incelenmemesi gerekse ödenek yokluğu gerekçe gösterilerek serbest eczanelere yeşil kart fatura bedellerinin ö...

01.03.2011

YEŞİL REÇETEYE TABİ PSİKOTROP İLAÇLAR HK
YEŞİL REÇETEYE TABİ PSİKOTROP İLAÇLAR HK

T.C Sağlik Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 15.08.2005 tarih 41578 sayılı yazı ile Birligimize gönderdiği Yeşil Reçeteye Tabi Psikotrop İlaçlarla ilgili 10.08.2005 tarih ve 041141 (2005/126) sayılı Saglık Bakanlığı Genelgesi ...

01.03.2011

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SÖZLEŞMESİ HAKKINDA;
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SÖZLEŞMESİ HAKKINDA;

Birliğimiz ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı arasında, Şirket emekli ve çalışan personeli ile Sağlık Yardımlarından yararlanan aile bireylerinin eczanelerden ilaç temini ile ilgili esasları belirleyen Pr...

01.03.2011

"İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI/FARMASÖTİK BAKIM/KLİNİK ECZACILIK" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI...

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 02-07 Eylül 2005 tarihlerinde, talebe göre 40 kişinin katılabileceği tek sınıf "İyi Eczacılık Uygulamaları / Farmasötik Bakım / Klinik Eczacılık" Meslek İçi ...

01.03.2011

"ENFEKSİYON HASTALIKLARI EĞİTİMİ" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından, eczacı odaları üyeleri için (Daha önce "İyi Eczacılık Uygulamaları/Farmasötik Bakım/Klinik Eczacılık" Eğitimine katılmış olanlar) 03-05 Eylül 2005 tarihlerinde, talebe göre tek sınıf "...

01.03.2011

TÜRKİYE İŞ BANKASI SÖZLEŞMESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI SÖZLEŞMESİ

Birliğimiz ile T.İş Bankası Genel Müdürlüğü arasında 2005 yılı protokolü imzalanmış olup, sözleşme yapmak isteyen üyelerimizin Birliğimiz tarafından kuruma özel bastırıldığı bildirilmiştir. T.İş Bankası ile sözleşme yapmak isteyen meslekt...

01.03.2011

SÜRŞARJ ETİKET HESABI DEĞİŞİKLİĞİ
SÜRŞARJ ETİKET HESABI DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı'nın İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda; Sürşarj etiket ücretlerinin 31.08.2005 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 39009012-5002 nolu hesaba yatırıl...

01.03.2011

OKUNAKSIZ YAZILAN REÇETELER HAKKINDA
OKUNAKSIZ YAZILAN REÇETELER HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği "Okunaksız yazılan reçeteler" hakkındaki 2005/114 sayılı genelge aşağıdadır. GENELGE 2005/114 Bakanlığımız vatandaşlarımızın sorunlarıyla da...

01.03.2011

XİGRİS FLAKON 5 MG VE 20 MG İNFÜZYON SOLÜSYONU İÇEREN TOZ
XİGRİS FLAKON 5 MG VE 20 MG İNFÜZYON SOLÜSYONU İÇEREN TOZ

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 28.07.2005 tarih 14985 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2005 tarih 028351 sayılı yazısı gereğince; Lilly İl...

01.03.2011

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİNDE DUYURU
AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİNDE DUYURU

AVEA'DAN DUYURU Bilindiği üzere, isteyen üyelerimiz, Türk Eczacıları Birliği ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan protokol ile sunulan tarife avantajından yararlanabilmektedir. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafın...

01.03.2011

VERMİDON K TABLET HAKKINDA
VERMİDON K TABLET HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği'nin 009211 sayılı yazısında; T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 038054 sayılı yazısı ile, kontrole tabi ilaçlarla ilgili 037797 (2005/113) sayılı Bakanlık Genelgesi gereği; Söz konusu Ge...

01.03.2011

T.C. ZİRAAT BANKASI VE T.HALK BANKASI İLE PROTOKOL İMZALANMIŞTIR
T.C. ZİRAAT BANKASI VE T.HALK BANKASI İLE PROTOKOL İMZALANMIŞTIR

Birliğimiz ile T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası mensupları ve Emekli ve Yardım Vakfı arasında protokol imzalanmıştır. T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası mensupları Emekli Yardım Sandığı Vakfı sözleşme formları, 2005 Yılı resmi kurum...

01.03.2011

ÖNEMLİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN (FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAN VE EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI KAPSAMI
ÖNEMLİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN (FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAN VE EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI KAPSAMI...

1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle, Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması kapsamında yer alan, üretilmeyen, uzun süredir fiyat almayan ve piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle resmi kurumların otomasyon sistemlerinde meydana ge...

01.03.2011

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. VAKIFLARI ARARSINDA İMZALANAN PROTOK
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. VAKIFLARI ARARSINDA İMZALANAN PROTOK...

Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Vakıfları ararsında imzalanan protokol gereği, anılan vakıflar ile sözleşme yapılabileceği daha önceki yazımızda duyurulmuştu. Anılan vakıflar ile sözleşme yapan eczacılarımı...

01.03.2011

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA;
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Vakıfları ararsında imzalanan protokol gereği, anılan vakıflar ile sözleşme yapılabileceği daha önceki yazımızda duyurulmuştu. Anılan vakıflar ile sözleşme yapan eczacılarımı...

01.03.2011

SÜRŞARJ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
SÜRŞARJ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 03.03.2001 tarih 24335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sürşarj Tebliği'nin "Sürşarj etiket yapıştırılmak sureti ile yapılacaktır." Şeklinde düzenlenmiş olan 2.Maddesi, 16.07.2005 tarih 258...

01.03.2011

ÖNEMLİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN (FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAN VE EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK İLAÇLAR LİSTESİ HAKKINDA )
ÖNEMLİ - TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN (FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNE YOL AÇAN VE EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI KAPSAMI...

1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle, Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması kapsamında yer alan, üretilmeyen, uzun süredir fiyat almayan ve piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle resmi kurumların otomasyon sistemlerinde meydana ge...

01.03.2011

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA; (TEB)
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA; (TEB)

Türk Eczacıları Birliği'nin 08923 sayılı yazısında; Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Vakıfları ararsında imzalanan protokol gereği, anılan vakıflar ile sözleşme yapılabileceği daha önceki yazımızda duyurul...

01.03.2011

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI HAKKINDA;
TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34.Dönem Yönetim Kurulu 10.02.2005 tarihli toplantısında kredi faiz oranlarını yeniden düzenleme kararını almıştır. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kredi koşulları 14.0...

01.03.2011

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLASMA SANDIGI KREDİ LİMİTLERİ HAKKINDA;
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLASMA SANDIGI KREDİ LİMİTLERİ HAKKINDA;

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34. Dönem Yönetim Kurulu 30.04.2005 tarihli toplantısında kredi limitleri yeniden düzenleme kararını almıştır. Kredi koşulları 02.05.2005 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen...

01.03.2011

KREDİ FAİZ ORANLARI HAKINDA
KREDİ FAİZ ORANLARI HAKINDA

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 34.Dönem Yönetim Kurulu 03/03/2004 tarihinde, yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kredi limitleri ve koşulları 05.03.200...

01.03.2011

II. BÖLGELER ARASI TOPLANTI 26-28 KASIM TARİHLERİNDE GAZİ ANTEP ECZACI ODASINDA YAPILACAKTIR
II. BÖLGELER ARASI TOPLANTI 26-28 KASIM TARİHLERİNDE GAZİ ANTEP ECZACI ODASINDA YAPILACAKTIR

Türk Eczacıları Birliği 34.Dönem Merkez Heyeti İkinci Bölgelerarası Toplantı 26-28 Kasım 2004 tarihlerinde Gaziantep Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde Tuğcan Hotel'de yapılacaktır. (Toplantı programı daha sonra duyurulacaktır.) Tuğcan Ho...

01.03.2011

“MODERN İLAÇ ŞEKİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TEB SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLERİ ANKARA’DA YAPILACAKTIR
“MODERN İLAÇ ŞEKİLLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ” MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI TEB SOSYAL VE KÜLTÜREL ...

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 29-30 Mayıs 2004 tarihlerinde, talebe göre iki sınıf "Modern İlaç Şekilleri ve Biyoteknoloji Ürünleri" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim TEB...

01.03.2011