TEB DUYURULARI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENELGESİ
TEDAVİ HİZMETLERİ GENELGESİ

TEDAVİ HİZMETLERİ GENELGESİ İlgi:13.10.2006 tarih ve 19469 (2006/107) sayılı genelge. İlaç kullanım ve muafiyet raporlarının düzenlenmesi ve uygulamaları ile ilgili olarak oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, T.C. Sağlık Bakanl...

01.03.2011

GENELGE YÜRÜRLÜLÜK TARİH 01.02.2007
GENELGE YÜRÜRLÜLÜK TARİH 01.02.2007

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 29.12.2007 tarih 1271 sayılı Tedavi Yardımına İlişkin Genelge ile 25.1.2007 tarihli ve B.07.0.BMK.0.18.100-1117 sayılı Genelge ile 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede ya...

01.03.2011

KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI KONUSUNDA GENELGE YAYIMLANDI!
KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI KONUSUNDA GENELGE YAYIMLANDI!

KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI KONUSUNDA GENELGE YAYIMLANDI! Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından,01.01.2007 tarihinde başlanacağı duyurulan küçük ambalaj uygulaması ile ilgili olarak 26.01.2007 tarih 1175 say...

01.03.2011

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE
TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE ; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25.01.2007 tarih, 1117 sayılı Genelge ile; Danıştay Beşinci Dairesi Başkanlığı?nın 26/12/2006 tarihinde Bakanlığa tebliğ e...

01.03.2011

Mesul müdür asgari ücretleri hakkında;
Mesul müdür asgari ücretleri hakkında;

Mesul müdür asgari ücretleri hakkında; Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresi?nde, 6643 sayılı Yasanın 4?üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin...

01.03.2011

T.C. ZİRAAT BANKASI HAVALE ÜCRETİ
T.C. ZİRAAT BANKASI HAVALE ÜCRETİ

ZİRAAT BANKASI?NIN HAVALE ÜCRETİ HAKKINDAKİ YAZISI Birliğimize Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. tarafından gönderilmiş olan havale ücreti konulu yazı ekte iletilmektedir. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından eczacı hesa...

01.03.2011

Reçetelerde teşhis zorunluluğu hakkında
Reçetelerde teşhis zorunluluğu hakkında

Reçetelerde teşhis zorunluluğu hakkında; TEB?in 18.01.2007 sayılı yazısında; T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08.01.2007 tarih 097 sayılı Tedavi Yardımına İlişkin Genelge ile; - 26/12/2007 ta...

01.03.2011

Polifeks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu 500 ml
Polifeks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu 500 ml

· 2. Sınıf Geri Çekme; - Polifeks %5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu 500 ml hakkında, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize gönderdiği 09.01.2007 tarih 000698 sayılı yazıda Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. ad...

01.03.2011

PROSPEKTÜS DEĞİŞİKLİĞİ
PROSPEKTÜS DEĞİŞİKLİĞİ

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize gönderdiği 21.12.2006 tarihli ve 08.01.2007 tarihli yazıları ile tarafımıza gönderilen, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün ilgili yazıları...

01.03.2011

Tütün, Tütün Mamulleri ve alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan
Tütün, Tütün Mamulleri ve alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan

Tütün, Tütün Mamulleri ve alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu?ndan; T.C. tütün, Tütün Mamulleri ve alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığı tarafından TEB?e gönderilen 22.12.2006 tarih 8258...

01.03.2011

TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ HAKKINDA GENELGE
TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ HAKKINDA GENELGE

TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ HAKKINDA GENELGE T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 09.01.2007 tarih 319 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi ile, -Merkezi yönetim kapsamındak...

01.03.2011

EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA
EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA

EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA En küçük ambalaj uygulaması ile ilgili olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 29.12.2006 tarih 067682 sayılı yazı ile, daha önce yayımlamış ...

01.03.2011

YEŞİL KART ÖDEMELERİ hakkında
YEŞİL KART ÖDEMELERİ hakkında

YEŞİL KART ÖDEMELERİ hakkında; TEB'in Odamıza gönderdiği yazıda; Yeşil Kart ödemeleri için Maliye Bakanlığı?nca 250 milyon YTL ödenek Sağlık Bakanlığı Strateji Dairesi Başkanlığına bugün itibariyle aktarıldığı, Strateji Daire Başkanlığı?...

01.03.2011

Eczacılar için Mantar Zehirlenmeleri ve Zehirli Mantarlar Eğitimi
Eczacılar için Mantar Zehirlenmeleri ve Zehirli Mantarlar Eğitimi

Eczacılar için Mantar Zehirlenmeleri ve Zehirli Mantarlar Eğitimi Mantar Zehirlenmeleri ve Zehirli Mantarlar Eğitimi başlıyor. Ankara'da Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezinde gerçekleştirilecek eğitime katılım ücreti 75YTL olup eğitim...

01.03.2011

Geriatri ve Gerontoloji Kursu
Geriatri ve Gerontoloji Kursu

TEB Eczacılık Akademisi'nin 27.12.2006 tarihli yazısında; Teb Eczacılık Akademisi ve Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi (GEBAM) işbirliği ile eczacı Odaları üyeleri için 17-18 Mart 2007 tarihinde 2 gün süren ?Ger...

01.03.2011

Meslek İçi Eğitim programı
Meslek İçi Eğitim programı

TEB Eczacılık Akademisi'nin 27.12.2006 tarihli yazısında; Teb Eczacılık Akademisi tarafından Eczacı Odaları üyeleri için 3-4 Şubat 2007tarihinde ?İlkyardım? , 0-12 Şubat 2007 tarihinde "İyi Eczacılık Uygulamaları - Klinik Eczacılık - Far...

01.03.2011

"Karbasif Tablet" ,"Kazepin Tablet", "Temporal Tablet" Hakkında;

"Karbasif Tablet" ,"Kazepin Tablet", "Temporal Tablet" Hakkında; Maliye Bakanlığı'nın "Karbasif Tablet" ,"Kazepin Tablet", "Temporal Tablet" Hakkındaki Duyurusu T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize ...

01.03.2011

1.1.2007’DE BAŞLAYACAK ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI HAKKINDA YENİ BİLGİLENDİRME
1.1.2007’DE BAŞLAYACAK ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI HAKKINDA YENİ BİLGİLENDİRME

1.1.2007?DE BAŞLAYACAK ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI HAKKINDA YENİ BİLGİLENDİRME01.01.2007 tarihinde ülke genelinde başlayacak olan Emekli Sandığı ve SSK Ortak Provizyon Uygulaması ile ilgili olarak, Yeni Bilgilendirme Yazısı ektedir.T.E.B. ...

01.03.2011

EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA
EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA

01.01.2007 TARİHİNDE BAŞLAYACAK EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA TEB?in Odamıza gönderdiği 29.12.2006 tarihli yazısında;T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 29.12.2006 tarih B.10.0...

01.03.2011

Emekli Sandığı ve SSK Ortak Provizyon Uygulaması
Emekli Sandığı ve SSK Ortak Provizyon Uygulaması

TEB'in odamıza göndermiş olduğu 29.12.2006 tarihli yazısında; 01.01.2007 tarihinde ülke genelinde başlayacak olan Emekli Sandığı ve SSK Ortak Provizyon Uygulaması ile ilgili olarak 29.12.2006 tarihli Yeni Bilgilendirme Yazısı ektedir.ek_do...

01.03.2011

EMEKLİ SANDIĞI VE SSK ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI 01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM TÜRKİYE 'DE BAŞLIYOR!
EMEKLİ SANDIĞI VE SSK ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI 01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM TÜRKİYE 'DE BAŞL...

TEB'in odamıza göndermiş olduğu 28.12.2006 tarihli yazı;Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK?nın tek çatı altında birleşmesi çalışmaları kapsamında, ortak provizyon sistemi pilot uygulamasına 01/12/2006 tarihinde Ankara pilot bölge olmak üzere ...

01.03.2011

Prospektüs Değişikliği
Prospektüs Değişikliği

Prospektüs Değişikliği T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize gönderdiği 11.12.2006 tarihli yazıları ile tarafımıza gönderilen, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün ilgili yazıları g...

01.03.2011

Prospektüs Değişikliği
Prospektüs Değişikliği

Prospektüs Değişikliği T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize gönderdiği 15.12.2006 tarihli yazıları ile tarafımıza gönderilen, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün ilgili yazılar...

01.03.2011

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ TÜRLERİ hakkında;
YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ TÜRLERİ hakkında;

TEB Yardımlaşma Sandığı?nın 1160 sayılı yazısında; Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 35.Dönem Yönetim Kurulu 29.11.2006 tarihli toplantısında üyelerimize verilen kredi türlerini yeniden düzenleme kararı alındığı, Türk Eczacıla...

01.03.2011

İmmunate Flakon hakkında;
İmmunate Flakon hakkında;

TEB?in 14.12.2006 tarih 5711 sayılı yazısında; Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı?na iletilmiş olan 05.06.2006 tarihli yazımızda, İmmunate Falakon isimli ilacın Sağlık Bakanlığın...

01.03.2011

BI-PROFENID TABLET hakkında
BI-PROFENID TABLET hakkında

; TEB?in 14.12.2006 tarih 005720 sayılı yazısında; T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 06.12.2006 tarih 062018 sayılı yazı gereğince, 01.01.2007 tarihinde uygulamaya girecek olan ayn...

01.03.2011

SSPE Hastalığında “Inosine pranobex” etken maddeli ilaç temini;
SSPE Hastalığında “Inosine pranobex” etken maddeli ilaç temini;

SSPE Hastalığında ?Inosine pranobex? etken maddeli ilacın prosedürdeki gecikmelere bağlı olarak hastalığın tedavi sürecinde aksamalara ve tıbbı olumsuzlıklara sebep olduğu, bu nedenle de adı geçen ilacın ruhsatlandırma işlemi tamamlanıp y...

01.03.2011

E  ECZANE LOGOSU
E ECZANE LOGOSU

E ECZANE LOGOSU Birliğimiz tarafından düzenlenen Logo Tasarım Yarışması için yapılan başvuruların Seçici Kurul tarafından değerlendirilmesi sonucunda eczanelerin ön cephesinde kullanılmak üzere özellikleri belirlenen E eczane logosunun, ...

01.03.2011

Prospektüs Değişikliği
Prospektüs Değişikliği

Prospektüs Değişikliği T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün Birliğimize gönderdiği 29.11.2006 tarihli yazıları ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü?nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isi...

01.03.2011

EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI
EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI

EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI TEB?in 05585 sayılı yazısında; 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği?nin 12.1 Maddesi gereğince 01.10.2006 tarihinde uygulamaya girecek olan aynı e...

01.03.2011