Tüm Duyurular

JANDARMA KOMUTANLIĞI ERBAŞ VE ER REÇETELERİ TEVZİİ SİSTEMİ BAŞLAMIŞTIR.
JANDARMA KOMUTANLIĞI ERBAŞ VE ER REÇETELERİ TEVZİİ SİSTEMİ BAŞLAMIŞTIR.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Erbaş ve er reçeteleri için tevzii sistemi başlatmıştır. Limit Merkezde 500.00 ytl, İlçelerde 200.00 ytl olarak belirlenmiştir. (Reçetelerde eczanemizde yoktur kaşesi aranmayacaktır) İlgili reçeteler sadec...

01.03.2011

2. SINIF GERİ ÇEKME
2. SINIF GERİ ÇEKME "KOMPENSAN 340 MG ÇİĞNEME TABLETİ" HAKKINDA;

T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 11.04.2005 tarih, 018529 sayılı yazıda; Pfizer İlaçları Ltd.Şti. adına ruhsatlı olan ve Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen Kompe...

01.03.2011

MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN HASTALANMALARI HALİNDE TEDAVİLERİNİN YAPILABİLECEĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI HAKKINDA;
MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN HASTALANMALARI HALİNDE TEDAVİLERİNİN YAPILABİLECEĞİ YATAKLI TEDAVİ KU...

4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanunun 1'nci maddesinde "1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre, silah altına alınan muhtaç erbaş ve erlerin ailelerinin hastalanmaları halinde tedavileri, devlet ...

01.03.2011

"ROACCUTANE ROCHE 10 MG VE 20 MG YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL" VE "NEOTİGASON ROCHE 10 MG VE 25 MG KAPSÜL"...

T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 06.04.2005 tarih ve 17584 sayılı yazı gereğince; Roche Müstahzarları San.A.Ş. 'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Roaccutane Roche 10 mg ve 20 mg Yumuşak Jelatin Kapsül" v...

01.03.2011

KONTRASEPTİF AMAÇLI KULLANILAN PREPARATLAR HAKKINDA;
KONTRASEPTİF AMAÇLI KULLANILAN PREPARATLAR HAKKINDA;

Kontraseptif amaçlı kullanılan preparatların ödenme koşulu ile ilgili olarak kurumlar ve üyelerimiz tarafından sıklıkla Türk Eczacıları Birliği'ne başvurulması nedeniyle, konunun bir kere daha açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 15.03.2005...

01.03.2011

SSK %90 AVANS ÖDEMESİ İÇİN HAZIRLANACAK OLAN TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
SSK %90 AVANS ÖDEMESİ İÇİN HAZIRLANACAK OLAN TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan temin edilen, 2005 yılı Tip Sözleşmesi'nin 3.3. maddesi gereği %90 avans ödenebilmesi için bir defaya mahsus olarak alınan noter tasdikli t...

01.03.2011

"TAXOTERE" VE "PEGASYS" HAKKINDA

-T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 18.04.2005 tarih, 6898 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2005 tarih, 017845 sayılı yazısı gereğince; Aventi...

01.03.2011

YEŞİL KART SAHİPLERİNDEN KATKI PAYI ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA
YEŞİL KART SAHİPLERİNDEN KATKI PAYI ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA

27 Nisan 2005 gün ve 25798 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. maddesinin r bendi ile; 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu ma...

01.03.2011

BAĞ-KUR TARAFINDAN YAYINLANAN TALİMATIN UYGULAMA SÜRESİ 2 MAYIS 2005 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR!
BAĞ-KUR TARAFINDAN YAYINLANAN TALİMATIN UYGULAMA SÜRESİ 2 MAYIS 2005 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR!...

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 13.04.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1737 sayılı Talimat ile, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'na istinaden yapılan uygulama değişikli...

01.03.2011

02.05.2005 DE BAŞLAYAN BAĞ-KUR DEĞİŞİKLİKLERİ
02.05.2005 DE BAŞLAYAN BAĞ-KUR DEĞİŞİKLİKLERİ

Talimatta yer alan; Ameliyat sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için reçetelerin düzenlenme şekli, Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçların verilme koşulları, Ayak...

01.03.2011

KAYBOLAN – ÇALINAN REÇETELER
KAYBOLAN – ÇALINAN REÇETELER

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 8036 sayılı yazısında; Muğla İli Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimliği Nöroloji poikliniğid bulunan 00-F 25270 - 252750 numaralı 50(elli) adet Yeşil Reçetenin 2523 numaraya kadar poliklinikte kullanılmış ol, 25...

01.03.2011

“OUİCK SCREE5” HAKKINDA; (İL SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
“OUİCK SCREE5” HAKKINDA; (İL SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği 06769 sayılı yazı aşağıda sunulmuştur. Yazılı ve görsel basında çıkan reklamlar çerçevesinde Ouicks Screen 5 isimli uyuşturucu test kabının reklaml...

01.03.2011

SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA;
SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA;

· Raporlarda el yazısı ile yapılan düzeltmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Düzeltmeler daktilo veya bilgisayar ile yapılacak, düzeltilen kısım Sağlık Kurulu Başkanı tarafından onaylanacaktır. · Nöroloji uzmanının yazdığı Zyprexa, R...

01.03.2011

YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA;
YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA;

Yeşil kartlı hastalara ait reçetelerin bedellerinin, ilacın alındığı ildeki İl Sağlık Müdürlüğü'nce ödenmesi hk. Sakarya İlinde İl dışından karşılanan yeşil kartlı hastalara ait reçetelerin bedellerinin ödenmediği, reçete ve faturaların...

01.03.2011

#AD?
#AD?

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.05.2005 tarih 36315 sayılı Genel Yazı ile SSK Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2005...

01.03.2011

ÇALINAN İLAÇLAR
ÇALINAN İLAÇLAR

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 12578 sayılı yazısında; Eskişehir İli Kırmızıtoprak Mh. Ercan Sk. No:14 adresinde faaliyet gösteren Aynur Eczanesi sahip ve mes'ul müdürü Ecz. Aynur ERAD'ın eczanesinde hırsızlık olayı olduğu, yeşil reçeteye ta...

01.03.2011

KAYBOLAN REÇETELER
KAYBOLAN REÇETELER

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 12343 sayılı yazısında; İzmir İli Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı İnönü Sağlık Ocağı'nda Sağlık Ocağına ait resmi mühür ve J993172 - 993173 - 993174 - 993175 - 993176 - 993177 - (Tek nüshası) nolu yeş...

01.03.2011

"VEPESID 50 MG KAPSÜL" (TEB)

Birliğimize Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından gönderilen 03.05.2005 tarih BMS/05/172/ŞŞ sayılı yazı ile, Firma adına ruhsatlı bulunan "VEPESID 50 mg Kapsül" adlı ilacın 4G75455 seri numaralı lotlarının, "sefadroksil içerebil...

01.03.2011

2. SINIF GERİ ÇEKME
2. SINIF GERİ ÇEKME "ELOCON %0.1 KREM" (TEB)

Birliğimize Schering-Plough Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş. tarafından gönderilen 04.05.2005 tarihli yazı ile, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün firmaya hitaben düzenlediği 03.05.2005 tarih 022175 sayılı yazı gereğince, Fir...

01.03.2011

“CYTOTEC TABLET” HAKKINDA; (TEB)
“CYTOTEC TABLET” HAKKINDA; (TEB)

T.C. Maliye Bankalığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce TEB'e gönderilen yazıda; Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. adına ruhsatlı bulunan "misoprostol" etken maddeli "CYTOTEC TABLET" isimli preparat hakkında, Bakanlığın ilgili bilimsel ...

01.03.2011

SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU
SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.05.2005 tarih 36315 sayılı Genel Yazı ile SSK Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2005...

01.03.2011

SSK TARAFINDAN İSTENEN “PRİM BORCU YOKTUR” YAZISI HAKKINDA;
SSK TARAFINDAN İSTENEN “PRİM BORCU YOKTUR” YAZISI HAKKINDA;

SSK Dönem sonu faturası ile beraber BAĞ - KUR ve SSK' ya ait prim borcu olmadığına dair yazılı belge verilmesi gerekmektedir. (Bir defaya mahsus olmak üzere Mayıs 2005 te temin edilecek Prim Borcu Yoktur yazısı ay sonuna kadar Kuruma teslim...

01.03.2011

SSK AVANS ÖDEMELERİ HAKKINDA
SSK AVANS ÖDEMELERİ HAKKINDA

SSK dan avans ödemesi alabilmek için eczacılarımızın mutlaka avans dilekçesi ve taahhütname ile bağlı bulundukları ödeme birimine başvuruda bulunması gerekmektedir. ...

01.03.2011

ÖNEMLİ - YEŞİL KART KATILIM PAYI HAKKINDA
ÖNEMLİ - YEŞİL KART KATILIM PAYI HAKKINDA

Bilindiği üzere, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunla 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (r) bendinde yapılan değişiklik ile yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya m...

01.03.2011

BÖLGE TOPLANTILARI HAKKINDA; (TEB)
BÖLGE TOPLANTILARI HAKKINDA; (TEB)

Türk Eczacıları Birliği 34.Dönem Merkez Heyeti, meslektaşlarımızla daha yakın olmak, onlarla birebir görüşmek, sorunlarını daha yakından dinleyebilmek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve Birliğimizin çalışmalarını aktarabilmek amacı...

01.03.2011

MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI (TEB)
MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI (TEB)

TEB Eczacılık Akademisi tarafından Eczacılarımız için 04.05 Haziran 2005 tarihlerinde 30 kişilik tek sınıf olmak üzere "Kozmetik Kozmesötik (Dermakozmetik) Programı" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. (Eğitim Programı web sayfamızd...

01.03.2011

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLE ANLAŞMALI ECZANELERİN DİKKATİNE; (TEB)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLE ANLAŞMALI ECZANELERİN DİKKATİNE; (TEB)

T.C. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazıda; Kurum tarafından yapılan reçete kontrolleri sonucunda, TSK Sağlık Provizyon Tahakkuk Sistemi'ne reçete girişi sırasında, reçete biriktirilerek giriş yapılması, sistem...

01.03.2011

PANEL (04 HAZİRAN CUMARTESİ)
PANEL (04 HAZİRAN CUMARTESİ)

Psikyatr İbrahim BİLGEN'in sunacağı "PANİK ATAK, ANKSİYETE, DEPRESYON" konulu panele katılımlarınızı bekleriz. Tarih: 04.06.2005 Yer : Işık Nur Boyacıgiller Toplantı Salonu(Oda Binası) Saat: 14:00 Kokteyl:Toplantı Bitimi ...

01.03.2011

İŞYERİ AÇMA RUHSATI HAKKINDA;
İŞYERİ AÇMA RUHSATI HAKKINDA;

Belediyelerin eczanelerden işyeri açma ruhsatı istediği konusunda Birliğimize çok sayıda şikayet gelmesi üzerine T.C.İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne 14.03.2005 tarihinde başvuruda bulunarak; Eczaneler ve Eczane Hizmet...

01.03.2011

2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPİLAN DEGİSİKLİKLER
2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPİLAN DEGİSİKLİKLER

Bilindiği gibi, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 09.02.2005 tarih ve 25722 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28'nci maddesinin (r) bendi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameni...

01.03.2011