Tüm Duyurular

SİMDAX ADLI İLAÇ HAKKINDA
SİMDAX ADLI İLAÇ HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 02.03.2005 tarih, 3572 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 28.02.2005 tarih 03552 sayılı yazısı gereğince; Emekli Sand...

01.03.2011

ARAVA VE AVANDİA FİLM TABLET HAKKINDA
ARAVA VE AVANDİA FİLM TABLET HAKKINDA

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 08.02.2005 tarih, 691 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı gereğince, Aventis Pharma San. ve T...

01.03.2011

SSK ÖDEMELERİ HAKKINDA
SSK ÖDEMELERİ HAKKINDA

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından "Sözleşme Eczane Faturaları" konulu 02.03.2005 tarih 23522 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır. Genel Yazı ile, Tip Sözleşmenin 3-Faturalar ve Ödemele...

01.03.2011

ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA
ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 02.03.2005 tarih 23523 sayılı Genel Yazı ile Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar yeniden belirlenmiştir. Anıla...

01.03.2011

MUAYENE ÜCRETİ ALINMASI UYGULAMASI
MUAYENE ÜCRETİ ALINMASI UYGULAMASI

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "Tip Sözleşme Revizyonu" konulu 08.03.2005 tarihli Genel Yazı uyarınca SSK adına hastalardan muayene ücreti (800.000 TL, 80 kuruş) alınmas...

01.03.2011

İLAÇ UYGULAMALARI” HAKKINDA;
İLAÇ UYGULAMALARI” HAKKINDA;

2005 Yılında sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanacak reçetelerde, ilaçların reçeteye yazımı ve geri ödeme koşulları ile ilgili olarak Birliğimiz ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2005 yılı Protokolü ile belirlenen esaslar ...

01.03.2011

“BAŞHEKİMLİK MÜHÜRܔ HAKKINDA ;
“BAŞHEKİMLİK MÜHÜRܔ HAKKINDA ;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 11.03.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1183 sayılı yazı ile; 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın "Reçete Yazımı ve İlaç Kullanım İlke...

01.03.2011

2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI'NA AÇIKLIK GETİREN TEBLİĞ YAYIMLANDI
2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI'NA AÇIKLIK GETİREN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Tedavi Yardımına İlişkin olarak 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 15.03.2005 tarih 25756 sayılı Resmi...

01.03.2011

TÜM KURUMLARDAN RESMİ MÜHÜR VE FOTOKOPİ ŞARTI 2005/4 SAYILI GENELGE İLE KALDIRILMIŞTIR
TÜM KURUMLARDAN RESMİ MÜHÜR VE FOTOKOPİ ŞARTI 2005/4 SAYILI GENELGE İLE KALDIRILMIŞTIR

17 Mart 2005 tarih 25758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu ile ilgili Başbakanlık Genelgesi ekte gönderilmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Genelge ile, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait...

01.03.2011

SSK FATURA TESLİMATI HAKKINDA
SSK FATURA TESLİMATI HAKKINDA

Faturalar 25.03.2005 Cuma Gününe kadar teslim edilebilecektir.) Fatura Başlığı SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA Fatura Teslim Adresi Emek Mh. 5. Sk. No:5 Eski Koşuyolu Dispanseri / ADANA İrt...

01.03.2011

ECZANE AÇILIŞ- KAPANIŞ SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR
ECZANE AÇILIŞ- KAPANIŞ SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR

Yaz saati uygulamasına geçilecek olması nedeni ile 28.03.2005 tarihinden itibaren eczane açılış- kapanış saatleri yeniden düzenlenmiştir. Açılış Saatleri : 08:00 Kapanış Saatleri :19:30 Cumartesi günlerinde herhangi bir değişiklik...

01.03.2011

DAĞITIM ŞİRKETİ HAKKINDA;
DAĞITIM ŞİRKETİ HAKKINDA;

Eczacılarımızın şehiriçi ve şehir dışı evraklarının dağıtımında kolaylık sağlanması için EGE KURYE (Seçkin Dağıtım Hizmetleri) ile sözleşme imzalanmış olup firmanın adres bilgileri ve fiyat tarifesi aşağıda tarafınıza sunulmuştur. Ege K...

01.03.2011

BAŞHEKİMLİK ONAYI VE HEKİMİN KAŞESİ HAKKINDA (TEB)
BAŞHEKİMLİK ONAYI VE HEKİMİN KAŞESİ HAKKINDA (TEB)

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın Reçete Yazımı ve Kullanım İlkeleri başlıklı 12.maddesinde "Ayaktan hastalar için yazılan reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi (kaşede kurumun adı, hekimin uzmanlık dalı ve diploma num...

01.03.2011

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİLİ SUNUMU HAKKINDAKİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ
SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİLİ SUNUMU HAKKINDAKİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ

17 Mart 2005 tarih 25758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu ile ilgili Başbakanlık Genelgesi aşağıdadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Genelge ile, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık B...

01.03.2011

SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU
SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.03.2005 tarih 27160 sayılı Genel Yazı ile Tip Sözleşme revizyonu yapılmıştır. Buna göre; 1) Tip Sözleşme'nin 2.5. maddesinde yer alan "Ecz...

01.03.2011

“DEPAKİN 500 MG ENTERİK KAPLI TABLET” VE “DEPAKİN CHRONO BT 500 MG UZUN ETKİLİ FİLM TABLET” İSİMLİ PREPARATLAR HAKKINDA (BAĞ-KUR)
“DEPAKİN 500 MG ENTERİK KAPLI TABLET” VE “DEPAKİN CHRONO BT 500 MG UZUN ETKİLİ FİLM TABLET” İSİMLİ P...

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıda; Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu ve "Sodyum Valproat" etken maddesini içeren, "Depakin 500 mg Enterik Ka...

01.03.2011

UCUZ EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI (BAĞ-KUR)
UCUZ EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI (BAĞ-KUR)

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 14.03.2005 tarih, 1221 sayılı yazıda; TEB ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasındaki mevcut protokol kapsamında uygulanan 59 kalem etken maddede ucu...

01.03.2011

ERBAŞ VE ERLERİN İLAÇ VE TEDAVİ GİDERLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME (MİLLİ SAVUNMA BAK.)
ERBAŞ VE ERLERİN İLAÇ VE TEDAVİ GİDERLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME (MİLLİ SAVUNMA BAK.)

T.C.Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 2005 yılında uygulanmak üzerine imzalanan protokol ilgi yazımız ekinde gönderilmişti. T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderi...

01.03.2011

“ELOXATİN 100 MG VE 50 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON” VE “ELOXATİN 50 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON” İSİMLİ PREPARATLAR HAKKINDA; (MALİYE BAKANLIĞI)
“ELOXATİN 100 MG VE 50 MG IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON” VE “ELOXATİN 50 MG IV İNFÜZ...

Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Eloxatin 100 mg ve 50 mg IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon" ve "Eloxatin 50 mg IV İnfüzyon İçin Lİyofilize Toz İçeren Flakon" isimli preparatların "Oksaliplatin 5-Flu...

01.03.2011

“UNİSEF 500 MG VE 1 G IM/IV ENJEKTABL FLAKON” HAKKINDA; (MALİYE BAKANLIĞI)
“UNİSEF 500 MG VE 1 G IM/IV ENJEKTABL FLAKON” HAKKINDA; (MALİYE BAKANLIĞI)

Mustafa Nevzat İlaç San.'nin imal ruhsatına sahip olduğu Unisef 500 mg ve 1 g IM/IV Enjektabl Flakon adlı ilaçlara ait uygunluk almış endikasyonları içeren ve bundan sonra yapılacak işlemlere esas teşkil etmesi gerekli prospektüs sayfasının...

01.03.2011

"XİGRİS, UNİSEF, ELOXATİN" HAKKINDA (MALİYE BAKANLIĞI)

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği yazısı gereğince; Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Drotrecogin Alfa (Rekombinant)" etken maddesini içeren "Xigris Flakon 5 ...

01.03.2011

2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI EKLERİ
2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI EKLERİ

2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI EKLERİ ek_dosya...

01.03.2011

2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI SON HALİ
2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI SON HALİ

2005 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI SON HALİ ek_dosya...

01.03.2011

SSK SAĞLIK KARNELERİ- TEK NÜSHA HALİNDEKİ SSK REÇETELERİ HAKKINDA;
SSK SAĞLIK KARNELERİ- TEK NÜSHA HALİNDEKİ SSK REÇETELERİ HAKKINDA;

GENELGE 3-247 Ek Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli başvurular ve ünitelerimizin sağlık karnesi işlem sayılarındaki aşırı artışın incelenmesinde, Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan tüm grupların muayene ve tedavilerind...

01.03.2011

YESIL KART FOTOKOPISI KALDIRILDI
YESIL KART FOTOKOPISI KALDIRILDI

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Mart 2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu...

01.03.2011

SSK ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA
SSK ERİTROPOİETİN İÇEREN İLAÇLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 02.03.2005 tarih 23523 sayılı Genel Yazı ile belirlenen "Eritropoietin içeren ilaçların kullanımı ile ilgili esaslar" ilgide kayıtlı yazım...

01.03.2011

2005 YILI SSK BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI YAYINLANDI
2005 YILI SSK BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI YAYINLANDI

2005 YILI SSK BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI YAYINLANDI ek_dosya...

01.03.2011

SAHTE RAPORLAR
SAHTE RAPORLAR

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 3764 sayılı yazısında; Antalya İlinde yapılan incelemede Murat SÜMER ve Doğan AY adlı şahısların sahte heyet raporu ile suistimal amaçlı Rivotril ve Akineton tablet yazılarak eczanelerden temin edildiğinin tesp...

01.03.2011

SAHTE RAPORLAR
SAHTE RAPORLAR

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 3764 sayılı yazısında; Antalya İlinde yapılan incelemede Murat SÜMER ve Doğan AY adlı şahısların sahte heyet raporu ile suistimal amaçlı Rivotril ve Akineton tablet yazılarak eczanelerden temin edildiğinin tesp...

01.03.2011

ÇALINAN İLAÇLAR
ÇALINAN İLAÇLAR

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 1490 sayılı yazısında; Şanlıurfa İli Merkez İlçesinde faaliyet gösteren As Ecza Şanlıurfa Bölge Depolarında 11.12.2005 tarihinde Hasan YILDIZ isinli şahıs tarafından 5 adet XANAX 1 mg, 5 adet NERVİUM tb, 2 adet...

01.03.2011