Tüm Duyurular

NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ 26.10.2004 TARİHLİ
NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ 26.10.2004 TARİHLİ

2. Bölge (İstiklal) nöbet grubunda bulunan Sağlam Eczanesi sahip ve mesul müdürü Ecz. Sağlam KUTSOY 14.10.2004 tarihli dilekçesinde, 26.10.2004 tarihli nöbetini tutamayacağını bildirmiş olması sebebi ile bu eczaneye ait; 26.10.2004 tari...

01.03.2011

KAYBOLAN - ÇALINAN REÇETELER
KAYBOLAN - ÇALINAN REÇETELER

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 29.09.2004 tarih 18758 sayılı yazısında; Bartın İli 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağına tahsisli (Seri B No:976601 - 976700) 100 adet kırmızı reçete koçanından Seri B No:976643 nolu kırmızı reçetenin 1 nüshasının, Ser...

01.03.2011

“ZYRTEC 10 MG FİLM TABLET” HAKKINDA
“ZYRTEC 10 MG FİLM TABLET” HAKKINDA

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıda; Ucb Pharma A.Ş.'den alınan 07.05.2004 tarih, 74 sayılı yazı gereğince; Ruhsatına sahip oldukları "Zyrtec 10 mg Film Tablet" isimli p...

01.03.2011

“SAİZEN 8 MG CLİCK EASY” VE “SAİZEN 4 IU FLAKON” HAKKINDA
“SAİZEN 8 MG CLİCK EASY” VE “SAİZEN 4 IU FLAKON” HAKKINDA

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün yazısı gereğince; Serono İlaç Pazarlama ve Tic. A. Ş. firmasının ithal ruhsatına sahip ...

01.03.2011

NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ 24.06.2004
NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ 24.06.2004

1.Bölge (Hastane) nöbet grubunda bulunan Nükhet Eczanesi'nin nakil yapmış olması sebebi ile bu eczaneye ait; 24.06.2004 tarihli nöbetin aynı nöbet bölgesinde yeni açılan ve henüz nöbet listesine girmemiş durumdaki BAHAR Eczanesi tarafın...

01.03.2011

KAYBOLAN REÇETELER
KAYBOLAN REÇETELER

İl Sağlık müdürlüğü'nün 07.06.2004 tarih 11445 sayılı yazısında; Balıkesir İli Bandırma İlçesinde faaliyette bulunan Yalçıner Eczanesi Sahip ve Mesul Müdürü Ecz. Murat YALÇINER Seri A 53354 nolu mor reçetenin mühür işlemleri sırasında k...

01.03.2011

KAYBOLAN DOKTOR KAŞESİ
KAYBOLAN DOKTOR KAŞESİ

İl Sağlık müdürlüğü'nün 07.06.2004 tarih 11445 sayılı yazısında; Kastamonu Özel Uğurlu Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Bülent ÖZBİRECİKLİ' ye ait Dr. Kaşesinin 05.05.2004 tarihinde kaybolduğu bildirilmiştir. ...

01.03.2011

İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ UYARINCA 15 HAZİRAN 2004 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE EKLEMELERİ İÇEREN LİSTE – PERAKENDE SATIŞA GEÇEN İLAÇ LİSTESİ
İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ UYARINCA 15 HAZİRAN 2004 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE EKLEMELERİ İÇEREN Lİ...

Perakende satış fiyatı düşen ilaçlarla ilgili yapılacak uygulamalar açıklanmış ve Listeler Türk Eczacıları Birliği web sitesinde yayınlanmıştı. Ancak varılan görüş birliğine aykırı olarak dağıtım kanalları tarafından farklı uygulamala...

01.03.2011

BAĞ-KUR YATAN HASTA İŞ TEVZİİ 2.TUR NÖBETİ BAŞLIYOR
BAĞ-KUR YATAN HASTA İŞ TEVZİİ 2.TUR NÖBETİ BAŞLIYOR

Bağ-Kur Yatan Hasta İş tevzii birinci turu sona ermektedir. Birinci tur nöbet listesine giren eczanelerin tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Yeni başlayacak tura dahil olmak isteyen meslektaşlarımız Odamıza başvuru yapabilirler. Bu dö...

01.03.2011

BAĞ-KUR MERSİN İL MÜDÜRLÜĞܒNDEN (ÖNEMLİ)
BAĞ-KUR MERSİN İL MÜDÜRLÜĞܒNDEN (ÖNEMLİ)

Bağ-Kur İl Müdürlüğü'nün 18.06.2004 tarihli yazısında; İlaç Fiyat Kararnamesi ile 15.06.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanan ilaç fiyatlarının güncellenmesi bilgi işlem kayıtlarında devam etmekte olup Bağ-Kur ile anla...

01.03.2011

“AVANDİA TABLET” HAKKINDA
“AVANDİA TABLET” HAKKINDA

11.02.2004 tarihli yazıda Glitazon (rosiglitazon, piaglitazon) etken madde grubunu içeren ilaçların (tek veya kombine formları) daha önceki prospektüs uyarıları aynı kalmak şartı ile bütün hekim gruplarınca reçetelendirilmesi ve geri ödemes...

01.03.2011

BAG-KUR GENEL MÜDÜRLÜGÜ TARAFINDAN 2004 YILI PROTOKOL UYGULAMALARINA AÇIKLAMA VE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLE
BAG-KUR GENEL MÜDÜRLÜGÜ TARAFINDAN 2004 YILI PROTOKOL UYGULAMALARINA AÇIKLAMA VE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLE...

2004 Yılı Bağ-Kur Protokolünde önemli değişiklikler yapılmıştır. Uygulama 01.08.2004 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Uygulamanın son hali ve ilgili değişiklikleri içeren Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün yazısı ektedir. Bağ-Kur Protokolü...

01.03.2011

SAĞLIK BAKANLIĞI’NCA, YENİ İLAÇ FİYATLARI BELİRLENDİ. YENİ FİYATLAR 15 HAZİRAN 2004’TEN İTİBAREN GEÇERLİ !
SAĞLIK BAKANLIĞI’NCA, YENİ İLAÇ FİYATLARI BELİRLENDİ. YENİ FİYATLAR 15 HAZİRAN 2004’TEN İTİBAREN GEÇ...

ORJİNAL İLAÇ FİYATLARI JENERİK İLAÇ ORJİNAL İLAÇ FİYATLARI REÇETESİZ İLAÇ ORJİNAL İLAÇ FİYATLARI 20 YILLIK İLAÇ FİYATLARI ek_dosya...

01.03.2011

XELODA 150 MG FİLM KAPLI TABLET
XELODA 150 MG FİLM KAPLI TABLET

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlükleri'ne gönderilen 17.06.2004 tarih B13.1.BKG.0.12.00.00/03-1770 sayılı yazı ile, kurumun 13.11.2002 tarih 3065 sayılı talimatı ilgi tutularak, XELODA 150 MG Film ...

01.03.2011

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ GEREĞİNCE FATURALAR AY SONUNDA KESİLEBİLECEK
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ GEREĞİNCE FATURALAR AY SONUNDA KESİLEBİLECEK

Türk Eczacıları Birliğimizin Odamız gönderdiği 29.07.2004 tarih 03790 sayılı yazıda; Bilindiği üzere, 5035 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'nun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan "on gün" ibaresi "yedi gün" olarak değiştir...

01.03.2011

TEB MERKEZ HEYETİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTIR
TEB MERKEZ HEYETİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTIR

Türk Eczacıları Birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği arasında 30.07.2004 tarihi itibari ile TBMM personeli ve milletvekillerine yönelik iki ayrı protokol imzalanmıştır; 1. "Milletvekilleri, Yasama Organı Eski Üyel...

01.03.2011

T.C. ZİRAAT BANKASI MERSİN ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞܒNDEN
T.C. ZİRAAT BANKASI MERSİN ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞܒNDEN

T.C. Ziraat Bankası Mersin Şubesi'nin Odamıza gönderdiği yazıda; Banka aracılığı ile eczanelere yapılan Bağ-Kur ödemelerinde geçtiğimiz haftalarda sorunlar yaşandığı, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre gecikmeni...

01.03.2011

SAHTE KIRMIZI REÇETELER HAKKINDA
SAHTE KIRMIZI REÇETELER HAKKINDA

T.C. Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 15.07.2004 tarih ve 13835 sayı no'lu yazısı; "Ocak 2001 tarihinde ilimiz T.D.H. kadın doğum uzmanlarından Dr. İbrahim DÖVEN'in muayehanesinde bulunan kırmızı reçeteleri ele geçirerek hayali i...

01.03.2011

SAHTE DOKTOR KAŞESİ HAKKINDA
SAHTE DOKTOR KAŞESİ HAKKINDA

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 22.07.2004 tarih 14271 sayılı yazısında; Kırklareli İli Çorlu İlçesinde bazı eczanelerden çalıntı yeşil reçetelerle Rivotril Tablet alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu reçetelerde; Kırklareli İli Büyükyon...

01.03.2011

POZCU BÖLGESİ NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ 22.08.2004
POZCU BÖLGESİ NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ 22.08.2004

4. Bölge Pozcu nöbet grubunda bulunan GÖKÇE Eczanesi Sahip ve Mesul Müdürü Ecz. Gökçe EREN İÇEN 22.08.2004 tarihi nöbetini sağlık problemlerinden dolayı tutamayacaktır. Bu nedenle; 22.08.2004 tarihli nöbetin ekstra nöbet sırasına göre a...

01.03.2011

“MUSCOFLEX İ.M. ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN AMPUL”
“MUSCOFLEX İ.M. ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN AMPUL”

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 08.06.2004 tarih, B13.1.BKG.0.12.00.00/03-1610 sayılı yazıda, Bilim İlaç San. ve Tic. A. Ş. tarafından piyasaya sunulan, "tiyokolşikosid" et...

01.03.2011

KAYBOLAN YEŞİL REÇETELER
KAYBOLAN YEŞİL REÇETELER

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 29.07.2004 tarih 14769 sayılı yazısında; İzmir İli Atatürk Eğitim ve araştırma Hastanesi Başhekimliği'nde II. Nöroloji Kliniğinde görevli Dr. Figen TOKUÇOĞLU'na zimmetli 99 A 953101-953200 seri nolu yeşil reçet...

01.03.2011

“EFALİZUMAB” İSİMLİ PREPARATIN BEDELİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA
“EFALİZUMAB” İSİMLİ PREPARATIN BEDELİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA

"Kronik orta düzeyden şiddetliye plak psöriasisli, sistemik tedavi ya da fototerapi tedavisine aday, yetişkin hastaların (18 yaş yada üzerinde) tedavisinde endike" olan ve yurt dışı satışı bulunan "EFALİZUMAB" isimli preparatın bedelinin öd...

01.03.2011

DARBEPOİETİN ALFA (ARANESP), EPOİETİN BETA (NEORECORMON) VE EPOİETİN ALFA (EPREX) İÇEREN PREPARATLARIN GERİ ÖDEMELERİ HAKKINDA;
DARBEPOİETİN ALFA (ARANESP), EPOİETİN BETA (NEORECORMON) VE EPOİETİN ALFA (EPREX) İÇEREN PREPARATLAR...

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 26.07.2004 tarih, 16353 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2004 tarih, 027332 sayılı yazısı gereğince; Kanser...

01.03.2011

BAĞ-KUR GENELGESİ 01.08.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLADI
BAĞ-KUR GENELGESİ 01.08.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLADI

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 08.07.2004 tarih 1904 sayılı Genel Yazı ile, 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere reçete yazım ve geri ödenme koşulları konusun...

01.03.2011

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI SÖZLEŞMELERİ VE REÇETE OTOMASYON SİSTEMİ HAKKINDA;
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI SÖZLEŞMELERİ VE REÇETE OTOMASYON SİSTEMİ HAKKINDA;

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı tarafından Birliğimize gönderilen 13.07.2004 tarihli yazı ile, Türkiye genelinde pilot uygulamaları takiben, otomasyona geçildiği ve on-line olarak r...

01.03.2011

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN “KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ VE OSTEOPOROZ İLAÇLARI KULLANIM İLKELERİ ”
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDEN “KLOPİDOGREL KULLANIM İLKELERİ VE OSTEOPOROZ İLAÇLARI KULLANIM İLKELERİ...

Maliye Bakanlığı tarafından 4 Temmuz 2004 tarih 25512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 12.7.14 Klopidogrel Kullanım İlkeleri başlıklı bölümü ile 12.7.16 Osteoporoz İlaçları Kullanım İlk...

01.03.2011

“THALİDOMİDE PHARMİON 50 MG 28 KAPSÜL” ADLI PREPARAT HAKKINDA ;
“THALİDOMİDE PHARMİON 50 MG 28 KAPSÜL” ADLI PREPARAT HAKKINDA ;

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 02.07.2004 tarih, 13893 sayılı yazıda, Erkim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılan ve "Talidomid" etken maddesini...

01.03.2011

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM TEŞVİK ÖDÜLLERİ
TEB ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından, eczacılık alanında araştınna yapan ve eczacılık mesleğine hizmette bulunan eczacı ve bilim adamlarına Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verilecektir. Ödül Jürisi Prof Dr. Afife ...

01.03.2011

SAHTE RAPORLAR HAKKINDA;
SAHTE RAPORLAR HAKKINDA;

* İl Sağlık Müdürlüğü'nün 08.07.2004 tarih 13360 sayılı yazısında; İlimiz daha önce sahte raporla Aldolan yazdırarak temin ettiği belirlenen ve eczanelere diğer illere hakkında duyuru yapılan Cahit TOKTAMIŞ adlı kişinin Düzce Cumhuriyet...

01.03.2011