Tüm Duyurular

(ERTELEME YOK) 2004 YILI MALİ BÜTÇE UYGULAMASI
(ERTELEME YOK) 2004 YILI MALİ BÜTÇE UYGULAMASI

2004 Yılı Mali Bütçe Uygulama Talimatının 1 ay ertelenmesi konusunda Türk Eczacıları Birliği ve T.C. Emekli Sandığı'nın talebi Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmemiştir. Konu ile ilgili bazı firmaların gerçek dışı iddialarına meslekt...

01.03.2011

İTHAL İLAÇ STOKLARININ BELİRLENMESİ
İTHAL İLAÇ STOKLARININ BELİRLENMESİ

14.02.2004 tarih 25373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın Geçici 2 nci Maddesinde "İthal ürünlerin fiyatları, Kararın yayım tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış ku...

01.03.2011

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA (SSK)
ENDİKASYON DIŞI İLAÇ UYGULAMASI HAKKINDA (SSK)

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda; ·Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş endikasyonları raporda belirtilmek kaydıyla, tedavide kul...

01.03.2011

SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN TOPLANTILAR SONUCUNDA
SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN TOPLANTILAR SONUCUNDA

SSK Adana Sağlık İşleri İl Müdürlüğü ile yaşanan sorunlar hakkında sık sık görüşmeler yapılmakta olup, yeni kurulan bir birim olan Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'ne Odamızın imkanları doğrultusunda maddi ve manevi gerekli destek verilmektedir. ...

01.03.2011

İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ İLAÇ FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILMASI BEKLENİYOR; ÜYELERİMİZİN İLAÇ ALIMLARINDA VE İLAÇ STOK DÜZEYLERİNDE DİKKATLİ OLMASI
İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ İLAÇ FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILMASI BEKLENİYOR; ÜYELERİMİZİN İLAÇ ALIM...

14 Şubat 2004 tarih 25373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 7'nci maddesinde; "Ürünlerin fiyatlarını değerlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye Bakanlı...

01.03.2011

SSK RAPORLARI HAKKINDA;
SSK RAPORLARI HAKKINDA;

Daha önceden SSK Hastaneleri tarafından verilen raporlarda ilacın içeriği, kullanım dozu ve % muhafiyeti şartı aranmaksızın (endikasyon şarttır) hastaların ilaçları karşılanabilecektir. Ancak; daha önceden de kullanım şeması istenen ilaçl...

01.03.2011

"ELOCON KREM % 0,1" ADLI PREPARAT

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 21.06.2005 tarih 32051 sayılı yazıda, Schering-Plough Tıbbi Ürünler Tic.A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu Elocon Krem % 0,1 adlı preparatın aşağıda üreti...

01.03.2011

2. SINIF GERİ ÇEKME
2. SINIF GERİ ÇEKME "ALFASİD 375 MG 10 TABLET"

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 16.06.2005 tarih 31394 sayılı yazıda; Fako İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı olan Alfasid 375 mg 10 Tablet adlı preparatın 4104629 ve 4115158 seri numaralıların...

01.03.2011

"CYTOTEC TABLET" HAKKINDA;

20.06.2005 tarih 2264 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı gereğince; Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.nin ruhsatına sahip olduğu "Misoprostol" etken maddesinin içeren "CYTOTEC Tablet" isimli preparatın...

01.03.2011

“GELFİX 250 MG KOLLOJEN PED” HAKKINDA;
“GELFİX 250 MG KOLLOJEN PED” HAKKINDA;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 17.06.2005 tarih 2263 sayılı yazıda; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2004 tarih 511-69522 sayılı Talimatı'na konu olan "GELFİX 250 mg Ko...

01.03.2011

DÜZELTME
DÜZELTME "12.7.9.ERİTROPOİETİN ALFA-BETA VE DARBEPOETİN KULLANIM İLKELERİ" HAKKINDA;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 15.06.2005 tarih, 2214 sayılı yazıda; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan 09.06.2005 tarih, 29533 sayılı yazı ger...

01.03.2011

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DUYURU
BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DUYURU

02.05.2005 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek olan Talimat değişiklikleri gereğince; kurum bilgisayar programında ilaç tablosu güncellemeleri yapılacağından; 02.05.2005 Pazartesi günü, güncelleme süresince; eczanelerin 02.05.2005...

01.03.2011

BAĞ-KUR YATAN HASTA İŞ TEVZİİ 3. TUR NÖBETİ BAŞLIYOR
BAĞ-KUR YATAN HASTA İŞ TEVZİİ 3. TUR NÖBETİ BAŞLIYOR

Bağ-Kur Yatan Hasta İş Tevzii ikinci turu sona ermektedir. İkinci tur nöbet listesine giren eczanelerin tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Yeni başlayacak tura dahil olmak isteyen meslektaşlarımız Odamıza başvuru yapabilirler. Bu dö...

01.03.2011

JANDARMA KOMUTANLIĞI ERBAŞ VE ER REÇETELERİ TEVZİİ SİSTEMİ BAŞLAMIŞTIR
JANDARMA KOMUTANLIĞI ERBAŞ VE ER REÇETELERİ TEVZİİ SİSTEMİ BAŞLAMIŞTIR

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Erbaş ve er reçeteleri için tevzii sistemi başlatmıştır. Limit Merkezde 500.00 ytl, İlçelerde 200.00 ytl olarak belirlenmiştir. İlgili reçeteler sadece tevzii nöbetçisi eczane tarafından karşılanacaktır. K...

01.03.2011

SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA; (03.05.2005)
SSK ADANA SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA; (03.05.2005)

· Raporlarda el yazısı ile yapılan düzeltmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Düzeltmeler daktilo veya bilgisayar ile yapılacak, düzeltilen kısım Sağlık Kurulu Başkanı tarafından onaylanacaktır. · Nöroloji uzmanının yazdığı Zyprexa, R...

01.03.2011

SSK AVANS ÖDEMELERİ VE SSK FATURA TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;
SSK AVANS ÖDEMELERİ VE SSK FATURA TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

SSK AVANS ÖDEMELERİ hakkında; Ssk geri ödemelerindeki aksaklığın giderilebilmesi için 20 Nisan 2005 tarihine kadar Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne teslim edilen evrakların dökümünün Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne iletilmek üzere acilen Odamı...

01.03.2011

2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TEBLİĞİ YAYIMLANDI. (EK-2/D)’DE YER ALAN EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER, 01/07/2005’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR
2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TEBLİĞİ YAYIMLANDI. (EK-2/D)’DE YER ALAN EŞDEĞER İLAÇ UYGULAM...

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 15.06.2005 tarih ve 25846 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:13) (Tedavi Yardımı) Tebliğ...

01.03.2011

ÖNEMLİ - SSK RAPORLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA;
ÖNEMLİ - SSK RAPORLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA;

Daha önceden SSK Hastaneleri tarafından verilen raporlarda ilacın içeriği, kullanım dozu ve %muhafiyeti şartı aranmaksızın (endikasyon şarttır) hastaların ilaçları karşılanabilecektir. Ancak; daha önceden de kullanım şeması istenen ilaçla...

01.03.2011

YENİ BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA (01.07.2005 TARİHİNDE YÜRÜLÜĞE GİRECEKTİR.)
YENİ BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA (01.07.2005 TARİHİNDE YÜRÜLÜĞE GİRECEKTİR.)

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın uygulamasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 30.06.2005 tarih ve 25861 sayılı Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:14) (Tedavi Yardımı) Tebliği yayımlan...

01.03.2011

16.04.2010 Roll House Kahvaltı
16.04.2010 Roll House Kahvaltı

16.04.2010 Roll House Kahvaltı...

07.04.2010

16.04.2010 Roll House Bowling Turnuvası
16.04.2010 Roll House Bowling Turnuvası

16.04.2010 Roll House Bowling Turnuvası...

06.04.2010

16.05.2010 Ezginin Günlüğü Konseri
16.05.2010 Ezginin Günlüğü Konseri

16.05.2010 Ezginin Günlüğü Konseri...

05.04.2010

14.05.2010 Tören Alanı Saygı Duruşu
14.05.2010 Tören Alanı Saygı Duruşu

14.05.2010 Tören Alanı Saygı Duruşu...

04.04.2010

14.05.2010 Basın Toplantısı
14.05.2010 Basın Toplantısı

14.05.2010 Basın Toplantısı...

03.04.2010

10.05.2010 Resim Sergisi
10.05.2010 Resim Sergisi

10.05.2010 Resim Sergisi...

01.04.2010

Satranç 2010
Satranç 2010

Satranç 2010...

30.03.2010

Üniversite Konferans
Üniversite Konferans

Üniversite Konferans...

29.03.2009

14 Mayıs 2009 Plaket Töreni
14 Mayıs 2009 Plaket Töreni

14 Mayıs 2009 Plaket Töreni...

29.03.2009