ECZACI REHBERİ

ODAYA KAYIT YAPTIRACAK ECZACILARA AİT İSTENİLEN BELGELER

 1. Odaya kayıt olmak istediğini bildiren dilekçe
 2. Diploma örneği (noter yada Sağlık Müdürlüğü onaylı)
 3. Nüfus hüviyet cüzdanı sureti (Kurum yada e-devlet)
 4. Ev adresini bildiren oturma belgesi (Kurum yada e-devlet)
 5. Sabıka kaydı (Kurum yada e-devlet)
 6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
 7. Kısa öz geçmiş
 8. İmza beyannamesi
 9. Askerlik durumu ile ilgili belge (Kurum yada e-devlet)


15.10.2019B - ECZANE AÇILIŞ VE NAKİLLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

( Eczane açılışlarında Odamız üyesi değil ise Odaya Kayıt Belgeleri de hazırlanmalıdır. )

 1. Eczane açmak (nakil) istediğini bildiren dilekçe (Eczacı Odasına hitaben)
 2. Sağlık Müdürlüğü’ne eczane açmak (nakil) istediğini bildiren dilekçe verilecek ve kayda girmiş dilekçe fotokopisi Odaya getirilecek
 3. Eczane olacak yerin mimar onaylı vaziyet planı ve krokisi. (İlçelerde faaliyet gösteren eczacılar vaziyet planı ve krokiyi ilçe temsilcisine ve eczaneye en yakın sağlık birimine onaylatacaklardır.)
 4. Eczane olacak yer kendine ait ise tapu ve yapı kullanım izni fotokopisi, kiralanmış ise kira kontratı, tapu fotokopisi ve yapı kullanım izni fotokopisi (Sözleşmede kiralayanın eczaneyi açmak isteyen eczacının olması şarttır)
 5. Eczane olacak yerin eczacı adına alınmış elektrik, su ve telefon hizmetlerinden yararlandığını gösteren abonelik belgesi, fatura veya güvence alındısı makbuzları (Evrakların aslı ve fotokopisi birlikte gelecek. Daha sonra asıllar iade edilecektir.)
 6. Eczanenin tamamıyla kendisine ait olduğunu, eczanenin üzerinde ikinci şahısların hak ve talebi olamayacağını bildiren noterce hazırlanmış taahhütname
 7. Matbu form (odada mevcuttur) (matbu formun beyanname kısmı eczacının ikamet yeri muhtarı tarafından onaylanacaktır)
 8. Demirbaş Faturası (Açılışlar için)
 9. Eczane olacak yerin farklı açılardan, dıştan çekilmiş resimleri
 10. Eczane naklinde eski ruhsat fotokopisi (nakiller için)
 11. Güncel ikamet Belgesi

Not:

 • Bir bölgeden başka bir bölgeye (odalar arası) nakillerde ilgili odalardan kayıt nakli yaptırmak zorunluluğu vardır.15.10.2019ECZANE DEVİRLERİNDE İSTENEN BELGELER
(Üyelik kayıt ve eczane açılış evrakları hazırlanarak aşağıdaki işlemlerin takip edilmesi gerekmektedir)

1-Eczanesini devretmek isteyen eczacının; kime ve ne zaman devretmek istediğini bildiren dilekçesi,
2-Eczaneyi devralmak almak isteyen eczacı Odaya kayıtlı değilse kayıt işlemlerini yaptıktan sonra devir almak istediği eczane ve eczacı adını belirtir dilekçe,
3-Eczane devirleri devir eden ve devir alan eczacılarla birlikte, Oda ve Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin de onayı ile yapılır. Devir tutanağının bir örneği Odaya verilir.
Not: Üye 6643 sayılı kanunun 1. maddesi gereği olarak Odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye ve aidatlarını yatırmaya zorunludur.15.10.2019