31 MART TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN SUT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA


SGK'nın resmi web sayfasında yayınlanan, 2017/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Karalarına istinaden bir duyuru yayınlanmış olup, bu duyuruda 21 Mart tarihinde yayınlanarak 31 Mart tarihinde yürürlüğe giren SUT değişiklikleri hakkında açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.