YERELLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN DUYURU


 SGK'nın resmi web sayfasında yayınlanan 16.05.2018 tarihli duyuruda;

"Onuncu Kalkınma Planı ve 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında 31/07/2018 tarihinden itibaren Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenecek ilaçlara ilişkin listeler ekte yer almaktadır. Stok zararları dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerini almaları amacıyla sağlık hizmeti sunucuları ile birlikte diğer ilgililere önemle duyurulur." denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek1 - Birinci Aşama Yerelleşme Süreci Kapsamında Pasiflenecek İlaçlara İlişkin Liste

Ek2 -  İkinci Aşama Yerelleşme Süreci Kapsamında Pasiflenecek İlaçlara İlişkin Liste