2022 YILI ÜYE AİDATLARI HAKKINDA


TEB Merkez Heyeti ve TEB Yardımlaşma Sandığı'nın Odamıza göndermiş olduğu yazılarda, Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemi için 0,1229979 olarak belirlendiği bildirilmiştir. Buna göre 2022 yılına ait Oda, TEB ve TEB Yardımlaşma Sandığı aidatları aşağıda sunulmuştur.

 Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55. maddesinin b fıkrası gereği Oda yıllık aidatlarının en geç 28 Şubat 2022 tarihine kadar  ödenmesi gerekmektedir. Bu dönem Odamızın Denizbank ile yaptığı anlaşma gereği Bonus kart sahiplerine aidat ödemelerinde 3 taksit imkânı sunulmuştur.    

Bilgilerinize sunarız. 

 

2022 YILI ÜYE AİDATLARI HAKKINDA