YURTDIŞI SGK’LI HASTALARIN İLAÇLARININ TEMİNİ HAKKINDA


SGK Adana SSGM Müdürlüğü tarafından Odamıza ulaşan yazıda; Yurtdışı SGK'lı hastaların reçetelerinin eczaneler tarafından karşılanması hususundaki şikayetlerin olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan ve halen yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol gereğince, kurum sigortalıları ve hak sahiplerinin tedavileri için düzenlenen reçetelerin karşılanmasında, sözleşmeli eczaneler tarafından reçete ve hasta ayrımı yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.