DEPREM NEDENİYLE İL MÜDÜRLÜKLERİNİN FAALİYETLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER HAKKINDA SGK DUYURUSU


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 28/02/2023 tarihinde (bugün) yayımlanan “Deprem Felaketi Nedeniyle Hizmette Aksama Olacak İl Müdürlüklerimizin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler Hakkında” konulu duyuru aşağıdaki şekildedir;

Mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki Sosyal güvenlik il müdürlüklerimiz/merkez müdürlüklerimizde yerine getirilen işveren işlemleri, 4/b (BAĞ-KUR) ve primini kendi ödeyen sigortalı işlemleri, genel sağlık sigortası tescil ve prim işlemleri, kayıt dışı istihdamla mücadele servisi işlemleri ve sosyal güvenlik denetmen işlemleri, il müdürlüklerimiz/merkez Müdürlüklerimizde yapılmaya devam edilecektir. Ancak 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerindeki binalarımızda meydana gelen hasar durumu, alt yapıda oluşan aksaklıklar ve personelimizin sağlık durumları yönünden bu illerimizde yukarıda belirtilen iş ve işlemlerde aksama olabileceği değerlendirildiğinden geçici olarak, belirtilen iş ve işlemlerin başka illerde yapılması için gerekli önlemler alınmıştır.

Buna göre;

Adıyaman ilimizdeki il müdürlüğümüz ve merkez müdürlüklerimizde sunulan hizmetlerde aksama olması halinde bu hizmetler Bingöl İl Müdürlüğünde,

Hatay ilimizdeki il müdürlüğümüz ve merkez müdürlüklerimizde sunulan hizmetlerde aksama olması halinde bu hizmetler Mersin İl Müdürlüğünde,

Kahramanmaraş ilimizdeki il müdürlüğümüz ve merkez müdürlüklerimizde sunulan hizmetlerde aksama olması halinde bu hizmetler Kayseri İl Müdürlüğünde,

Yerine getirilecektir.

Diğer yandan Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde işyeri bulunan işverenler ve bu illerde ikamet eden/faaliyet gösteren sigortalılarımız, müracaat gerektiren iş ve işlemlerde kendilerine en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/merkezine şahsen veya adi posta, taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla müracaat edebileceklerdir. Müracaat edilen birimlerimiz, yapılan başvurunun gereğinin yapılması için, başvuru evraklarını ilgili sosyal sosyal güvenlik il müdürlüğümüz/merkez müdürlüğümüze ve bu illerin iş ve işlemleri için görevlendirilen yukarıda belirtilen il müdürlüklerimize gönderilerek işlemler öncelikle sonuçlandırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

Kurum duyurusu için tıklayınız.