Güncellendi!! 2023 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI HAKKINDA


T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.03.2023 tarihinde 2023 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanı yayımlanmıştır.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve uzman eczacı, eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı bildirilmiştir.

Başvurular 16.03.2023 Perşembe - 22.03.2023 Çarşamba (Saat 18:00'e Kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden yapılmasının gerektiği belirtilmektedir.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


2023 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Münhal kadrolar için tıklayınız.