RENKLİ REÇETELERİN TESLİMİ HAKKINDA


İl Sağlık Müdürlüğü’nün Odamıza göndermiş olduğu yazıda;

Daha önce duyurusu yapılmış olan, Pandemi tedbirleri doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 14.03.2016 tarih ve 2016/3 sayılı Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Genelgesi’nde yeşil ve kırmızı matbu (elektronik olmayan) reçeteler ile 28.11.2017 tarihli ve 2017/4 sayılı “Mor ve Turuncu Reçeteler” konulu Genelge hükümleri gereğince serbest eczaneler tarafından karşılanan mor ve turuncu matbu (elektronik olmayan) reçeteler ve 26.10.2017 tarihli ve 2017/3 sayılı Genelgesi’nde ise ilaç güvenlik izlem formlarının İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerektiğine ilişkin hükümler yer almakta olup, COVID-19 salgını nedeniyle yeşil, kırmızı, mor ve turuncu matbu reçeteler ile ilaç güvenlik izlem formlarının eczanelerde saklanması ve ikinci bir bildirime kadar İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmeyeceği hususlarının bildirilmiş olduğu,

Yukarıda anılan genelgelere konu matbu renkli reçetelerin ve ilaç güvenlik izlem formlarının tesliminin tekrar yürürlüğe girdiği, ilgili ay içerisinde karşılanan yeşil, kırmızı, mor ve turuncu matbu reçetelerin Reçetem Sisteminden alınan liste ile birlikte takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmesi, aynı dönem içerisinde eczanelere iletilen ilaç güvenlik izlem formlarının yine takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği, dönem içerisinde matbu reçete karşılanmamış olması durumunda listelerin teslim edilmesine gerek olmadığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.