SGK İTİRAZ KOMİSYONU RAPORU (15.01.2016)


14.01.2016 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLEN İTİRAZ KOMİSYON RAPORLARI EK'TE SUNULMUŞTUR.

BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

SGK İTİRAZ KOMİSYONU RAPORU