“CYTOTEC TABLET” HAKKINDA; (TEB)


T.C. Maliye Bankalığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce TEB'e gönderilen yazıda;

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. adına ruhsatlı bulunan "misoprostol" etken maddeli "CYTOTEC TABLET" isimli preparat hakkında, Bakanlığın ilgili bilimsel komisyonunun aldığı ve bundan sonra yapılacak işlemlere esas teşkil etmesi gereken karar bildirilmektedir.

Alınan karar gereğince, "CONTOTEC TABLET" kullanımı için sağlık kurulu raporuna ihtiyaç bulunmayıp, prospektüse uygun endikasyonlarda Dahiliye, Fizik Tedavi ve Ortopedi uzmanlarınca reçete edilebileceği bildirilmiştir.