"VEPESID 50 MG KAPSÜL" (TEB)


Birliğimize Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından gönderilen 03.05.2005 tarih BMS/05/172/ŞŞ sayılı yazı ile,

Firma adına ruhsatlı bulunan "VEPESID 50 mg Kapsül" adlı ilacın 4G75455 seri numaralı lotlarının, "sefadroksil içerebilen yabancı yüzey partikülleri" nedeniyle, "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipler ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" gereğince gönüllü olarak piyasadan geri çekilmesi kararı alındığı bildirilmektedir.

Geri çekme işlemi sadece 4G75455 seri numaralı lot için geçerli oluduğu bildirilmiştir.