TAXOTER TABLET HAKKINDA


Taxoter Tablet Hakkında

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 14.06.2006 tarihli yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2006 tarih, 022744 sayılı yazısı ile "Taxoter 20, 80 mg IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon" isimli ilacın prospektüsünün yeniden düzenlendiği bildirirlmiştir. Tedavi Planını gösteren Sağlık Kurulu Raporunda Tıbbi Onkolog imzasının da bulunması gerektiği bildirilmektedir.

ek_dosya