ODAMIZ TARİHÇESİ

Mersin’de eczacılığın örgütlenmesi 1970 lerde başlar. TEB yasasının çıktığı 1956 yılından beri 4. Bölge Adana Eczacı Odasına bağlı olan Mersin’in 1969-70 yıllarında Oda Temsilcisi Ecz. İsmet Ağırtan’dır. Yerel sorunlarını görüşmek ve kararlar almak için ya bir otelde veya mekanı en uygun olan Ülkü Eczanesinde toplanılmakta ve katılım 9 eczacıyı bulunca çoğunluk var diye kabul edilmektedir. Artık Mersin temsilcisi bu toplantılarda seçilmekte ve yetki belgesi yollanması için Adana Eczacı Odasına bilgi verilmektedir. Oylamayla seçilen ilk temsilci Ecz. H. Yılmaz Manav’dır. Kendisi birkaç yıl sonra (1976 yılında) Adana Eczacı Odası Kongresinde Büyük Kongre Delegesi seçilir.

O yıllarda merkezi İstanbul’da olan Türk Eczacıları Birliğinin 1976 Büyük Kongresi Mersin eczacılığında bir dönüm noktasıdır. Bu kongrede Mersin’de bir eczacı odası kurulması kararı çıkmış ve Kurucu Heyet Başkanı olarak Ecz. H.Yılmaz Manav görevli/yetkili kılınmıştır. O sırada temsilci olan Manav’ın yardımcıları da gene seçimle belirlenen Ecz. Muharrem Maraloğlu ve Ecz. Gülsen Gönen’dir. Bu heyete Tarsus’lu eczacılardan rahmetli Ecz. Ahmet Yüksel Uras da dahil edilir ve odanın ilk kongresi 17 Şubat 1977 tarihinde o yılların en görkemli ve teknik donanımlı salonu olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda gerçekleşir. Bu kongreye ilin en yaşlı eczacısı olan 92 yaşındaki Ecz. Suphi Haşim Kınoğlu’nun da katılımı sağlanır. Zamanın TEB başkanı da bu kongreyi katılımıyla onurlandırır.

MERSİN’İN İLK ECZANELERİ

Yakın zamana kadar adı İçel olan Mersin ilinin merkezi 1932 yılına kadar Silifke idi. Dolayısıyla ilk eczane de 1923 yılında daha büyük ve gelişmiş olan il merkezi Silifke’de açılmıştır.

Ecz. Adnan Bayer (Mustafa Adnan Bey) 1888 yılında Selanik Dedeağaç’ta doğmuş, iyi eğitim almış, kişilik olarak son derece disiplinli bir Osmanlı aydınıdır. Gümrük müfettişi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu Mısır ve Arabistan’da geçer. İstanbul’da Eczacı Mektebini bitirince ailesinin yanına giderek Mekke’de eczane açar.

Şerif Hüseyin’in Osmanlı’ya isyanı sırasında tutuklanıp hapse atılır. Bir arkadaşının yardımıyla hapisten kaçar ve ne evine ne de eczanesine uğramadan Filistin’e gider. Zira oralarda Osmanlı Toprağıdır. Oradan bir gemi ile önce Rodos’a sonra da Anadolu’ya geçer. Mekke’deki 7 yıl süren eczacılığı sona erer. Mekke’de eczacılığı sırasında ilaçları İngiltere’den gelmektedir. Son gelen ürünlerin de tutarı 20.000 İngiliz lirasıdır (yaklaşık 60.000 TL). Savaş bittikten sonra bıraktığı mal varlığını ister ama alamaz.

Cumhuriyetçi Ecz. Adnan Bey’in Türkiye’de eczane açmak için seçtiği yer, o zamanlar il merkezi olan Silifke’dir. Eczane açılış tarihi 17 Ekim 1923 tür. Adı Cumhuriyet’tir ve 12 gün sonra Cumhuriyet ilan edilecektir. Silifke’de evlenir ve dört çocuğu olur.

Ecz. Adnan Bayer, halen tevatür halinde ifade edilmekte olan örnek bir iş disiplini ve ciddiyetiyle 1961 yılına kadar eczanesinin başındadır. O tarihte vefat edince eczanesi bir süre ailesi adına mesul müdüre işlettirilir. Hatta ünlü hocalarımızdan Prof.Dr. Atilla Hıncal da 1963 yılında bir süre mesul müdürlük yapar bu ünlü eczanede.

Ecz. Adnan bey Silifke için bir semboldür ve Ata’mızın Silifke’ye her gelişinde İl Valisi ile birlikte onun yakınında,heyetinde ve sofrasındadır.

1933 yılında Atatürk’ün talimatıyla il merkezi olan Mersin ise, 1830’lardaki sivrisinekli köy görünümünden yavaş yavaş sıyrılmakta ve gelişmektedir. Burada ilk eczane Ali Bey adında bir eczacı tarafından 1924 veya 1925 yılında açılır. Ancak Ali Beyin hem sağlığı pek iyi değildir hemde ekonomik sıkıntılar çekmektedir. 1926 yılında gelindiğinde bu eczanenin Ecz. Suphi Haşim Kınoğlu (Eczacı Kıllızade Suphi Haşim bey)’na devredildiğini görüyoruz. Suphi Haşim Bey, aslen Kilis’lidir ve bir Osmanlı subayının çocuğu olarak 1885 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Eczacı Mektebinden mezun olduktan sonra babasının görev yaptığı ve o tarihte bir yurt toprağı olan Halep’e döner. Fakat ortamı pek beğenmeyerek Almanya’ya gidip orada 9 yıl eczacılık yapar.

Almanya dönüşü 1926 yılında eczane açmak için Mersin’i seçer. Sağlık ve ödeme sıkıntıları içinde olan Ecz. Ali Beyin Uray caddesindeki Sıhhat Eczanesini devralır. Unutmamak gerekir ki bu tarihte henüz Mersin’de bir hastane bile yoktur. Sonradan adını Sağlık Eczanesi’ne dönüştüren Ecz. Suphi Haşim Bey, eczanesini 1969 yılına kadar işletir. O tarihte yaşı 84 tür ve mesleği terk etmiştir. Fakat sağlıklı bünyesi onun 1983 yılında 98 yaşına kadar yaşamasına imkan verir. Mersin Eczacı Odasının Kurucu başkanı olan ve halen mesleğini sürdüren Ecz. H. Yılmaz Manav, 1963 yılında onun yanında ilk stajını yapmıştır.

Mersin’de ikinci eczane olarak bilinen aslen Kıbrıslı olan Ecz. İrfan Tankut’un İstikamet Eczanesi Gümrük Meydanında 1930 da açılmıştır. Üçüncü eczane ise gene aynı yıllarda Avcı Tevfik adıyla tanınan Ecz. Tevfik Göktuna’nın Halk Eczanesi’dir.

Mersin’in çok renkli ve ünlü bir başka eczacısı da VETEM Eczanesini açan Ecz. Ali Vetem’dir. Kendisi Veteriner-Eczacı olduğu için soyadı kanunu çıkınca soyadını iki mesleğinin ilk hecelerinin birleştirilmesinden almıştır.

Mersin’in ilk ecza deposu da 1930’larda Gümrük Meydanında faaliyetini sürdüren “Asaf Ecza Deposu” dur.

Anımsanan ilk eczacı kalfası ise aslen İskenderun’lu olan İskender (Aleksandr) Efendidir.

Mübadele öncesine ait kesin bilgiler olmamakla birlikte 1920’lerin başında Mut’ta eczacı Todori (muhtemelen Teodor) Efendiden anılar anlatılır.

Eczane sayısını sınırlayan yasanın kalkmasıyla Mersin’de beşinci eczaneyi Mersin’in ilk eczacısı Suphi Haşim Beyin gelini Ecz. Nevin Kınoğlu açmıştır.

Altıncı eczane ise maalesef Mersin’in ilk muvazaalı eczanesidir: İsmet Eczanesi. Yer, o yılların parlak ticari bölgesi Gümrük Meydanıdır. Ecz. İsmet Çağlayan, sermayedar İsmet Okaner ile muvazaaya girmiştir. Sonradan tek başına eczanenin sahibi olan Ecz. İsmet Çağlayan 1990’larda vefatına kadar majistral ilaçlarla ünlenerek sürdürmüştür.

Mersin’de 1963 yılında 10 olan eczane sayısı 1970 de 17 yi bulmuştur.

TARSUS’TA İLK ECZANELER

1900 yılları civarında Tarsus’ta aşağıdaki üç eczacının faaliyet gösterdiği saptanmıştır:

Ecz. N. Zehil

Ecz. K. Hamparsunyan

Ecz. L. Konstantinidis

27 Aralık 1920 de Tarsus’un düşman işgalinden kurtulmasından sonra bu üç eczacının eczaneleri bir süre daha açık kalmış ancak daha sonra kapanmıştır.

Bu üç eczanenin yanı sıra Tarsus’un ilk Müslüman Türk eczacısı Ecz. Mehmet Hüsyar Tanrısever Şükran Eczanesini açmıştır. 1878 yılında İstanbul’da doğan M. H. Tanrısever liseyi Almanya’da okuduktan sonra 1900 yılında İstanbul Eczacı Mektebini bitirmiştir.

Ecz. Tanrısever’den sonra aşağıdaki eczaneler açılmıştır.

1887’de Tarsus’ta doğan ve 1908 de İstanbul Eczacı Mektebini bitiren Ecz. Hüseyin Sabri Aydın tarafından açılan Hilal Eczanesi

1889’da İstanbul’da doğan ve 1908 yılında İstanbul Eczacı Mektebini bitiren Ecz. Siyami Uğur tarafından açılan Hayat Eczanesi

Hayat Eczanesi 1941 yılında Ecz. Salih Mithat Sucugil devralmış ve adını Yeni Eczane olarak değiştirmiştir. Salih Mithat Sucugil 1889’da Şam’da doğmuş ve Şam tıbbiyede Eczacılık sınıfından mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Dersaadet Darülfununu Tıp Fakültesi Eczacı İcazetnamesi alarak mesleğini yapmaya başlamıştır. 1966 yılında vefat edince oğlu Hakkı Sucugil eczaneyi bir mesul müdür ile 5 yıl devam ettirmiş sonra kapatmıştır.

1950-1960 yılları arasında Tarsus’ta aşağıdaki eczaneler açılmıştır:

İstanbul Eczanesi : Ecz. Ahmet Eren

Güven Eczanesi : Ecz. Kutluay Fatma Borhan

Tarsus Eczanesi : Ecz. Fikret Oğuzcan

Halk Eczanesi : Ecz. Seniha Ersen

Bugün bu eczanelerin hepsi kapanmıştır.

D.Üvey ve A.N.Gökçe tarafından II. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri – 23-26 Mayıs 2001 – Tarsus’ta sunulan bildiriden özetlenmiştir.

TEB 25. BÖLGE MERSİN ECZACI ODASI

Kurucu HeyetiBaşkan Ecz. Hüseyin Yılmaz MANAV, Üye Ecz. Gülsel GÖNEN,Üye Ecz. Muharrem MARALOĞLU, Üye Ecz. Gülseren PEHLİVANOĞLU, Üye Ecz. Ahmet Yüksel URAS,

17 Şubat 1977 Kongre Sonrası İlk Yönetim KuruluBaşkan Ecz. Ahmet Yüksel URAS, Genel Sekreter Ecz. Hüseyin Yılmaz MANAV, Üye Ecz. Sebahattin ARIKAN, Üye Ecz. Ömer Yüce OĞUZCAN, Üye Ecz. Oktay ÖZBAŞOĞLU.

1977 - 1979Başkan Ecz. Sebahattin ARIKAN 1979 Nisan ayında istifa etmiştir. YerineEcz. Hüseyin Yılmaz Manav, Genel Sekreter Ecz. Yücel İNAL, Sayman Ecz. Turan ERTÜRK, Üye Ecz. Nurettin TAŞ, Üye Ecz. Osman DUMLUPINAR,

1979-1981 (1980 İhtilali nedeniyle 1981 de yapılması gereken seçimler 23 09 1982 de yapılmıştır )Başkan Ecz. Yücel İNAL, Genel Sekreter Ecz. Selçuk KALKAN, Sayman Ecz. İsa SEZER, Üye Ecz. Ali ÖNSAY, Üye Ecz. Gülseren PEHLİVANOĞLU,

1981 - 1983 Başkan Ecz. Hüseyin Yılmaz MANAV, 23 Eylül 1982 ye kadar Genel Sekreter Ecz. Mehmet YILMAZ, Sayman Ecz. Kerim ZEYBEK, Üye Ecz. İsa SEZER, Üye Ecz. Yücel İNAL,

1983 - 1985 16 12 1980 Tarihinde Seçim Olmuştur Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ, Genel Sekreter Ecz. Aziz Erdal ADEMOĞLU, Sayman Ecz. Nurettin TAŞ, Üye Ecz. Ersen SANDAL, Üye Ecz. Mehmet Cihan CERRAHOĞLU,

1985 - 1987 Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ, II. Başkan Ecz. Nejat ORHAN, Genel Sekreter Ecz. Nurettin TAŞ, Üye Ecz. Ersen SANDAL, Üye Ecz. Mehmet Cihan CERRAHOĞLU, Üye Ecz. Celal MEYDAN,

1987 - 1989Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ, Genel Sekreter Ecz. Aziz Erdal ADEMOĞLU, Sayman Ecz. Nurettin TAŞ, Üye Ecz. Ersen SANDAL, Üye Ecz. Mehmet Cihan CERRAHOĞLU, Üye Ecz. Nejat ORHAN, Üye Ecz. Celal MEYDAN, Genel Sekreter Ecz. Sevinç ERDİL, Sayman Ecz. Mahmut YÜRÜK, Üye Ecz. Mehmet KANSU, Üye Ecz. Hüseyin Yılmaz MANAV, Üye Ecz. Mehmet YILMAZ, Üye Ecz. Ersen SANDAL.Son Üç Üyenin İstifasından dolayı 09-10 ARALIK tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul görev taksimi 1989 - 1991BaşkanEcz. Ali İhsan BOZKURT, II. Başkan Ecz. Sevinç ERDİL, Genel Sekreter Ecz. Mehmet KANSU, İstifa nedeni ile Ecz. Neslihan USLU, Sayman Ecz. Mahmut YÜRÜK, Üye Ecz. Saadet ŞEMİS, Üye Ecz. Kaan Naci KARADAĞ, Üye Ecz. Mehmet Celal TARIM, İstifa nedeni ile Ecz.Ali Rıza ŞENLİ,

1991 - 1993Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ, Genel Sekreter Ecz. Orgül ALANYA, Sayman Ecz. Hüseyin ÇETİN, Üye Ecz. Aytekin KÖSEL, Üye Ecz. Rezzan ÜNLÜDOĞAN, Üye Ecz. Sevinç ERDİL, İstifa nedeni ile Ecz. Ali Rıza Şenli, Üye Ecz. Ali İhsan BOZKURT,

1993 - 1995Başkan Ecz. Mehmet YILMAZ, Genel Sekreter Ecz. Orgül ALANYA, Sayman Ecz. Mehmet Emin İNAL, Üye Ecz. Tarkan BİR, Üye Ecz. Salih ÖZGÜN, Üye Ecz. Atila Göçmen, Üye Ecz. Rezzan ÜNLÜDOĞAN,

1995 - 1997Başkan Ecz. Orgül ALANYA istifa nedeni ile Ecz. Tuğrul TOL, Genel Sekreter Ecz. Abdullah ÖZYİĞİT, Sayman Ecz. Rezzan ÜNLÜDOĞAN, istifa nedeni ile Ecz. Zehra ÖZYİĞİT, Üye Ecz. Deniz DOĞAN, Üye Ecz. Tuğrul TOL, Üye Ecz. Mehmet Celal TARIM İstifa nedeni ile Ecz. Zeki DÜZGÜN, Üye Ecz. Nejat TURAN, Üye Ecz. İmam Hüseyin ŞEN İstifa nedeni ile Ecz. Orgül ALANYA

1997 - 1999Başkan Ecz. Tuğrul TOL başkanlıktan istifa etmiştir. Ecz. Feriha KARACAGenel Sekreter, Ecz. Deniz DOĞAN İstifa nedeni ile Ecz. Tekin ŞEN, Sayman Ecz. Hatice Gül ERKENCİ, istifa nedeni ile Ecz. Birsen ODUNCU, Üye Ecz.Cenap ÜNEL, Üye Ecz. Feriha KARACA, Genel Sekreter Ecz. Reşit TOK, Üye Ecz. Abdullah ÖZYİĞİT,

1999 - 2001 Başkan Ecz. Nejat ORHAN, Genel Sekreter Ecz. Çağatay ÇAKAR, Sayman Ecz. Nejat TURAN, Üye Ecz. Merih ÇETİN Üye Ecz. Feride OCAK, Üye Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Üye Ecz. Rezzan ÜNLÜDOĞAN,

2001 - 2003 Başkan Ecz. Nejat ORHAN, Genel Sekreter Ecz. Çağatay ÇAKAR, Sayman Ecz. Nejat TURAN, Üye Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Üye Ecz. Aytekin SARPKAYA, Üye Ecz. Meltem ÖKSÜZOĞLU, Üye Ecz. Ecehan BABACAN,

2003 - 2005 Başkan Ecz. Çağatay ÇAKAR, Genel Sekreter Ecz. Nejat TURAN, Sayman Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Üye Ecz. Umut ÖZKUL, Üye Ecz. Filiz DERKUŞ KAPLANCIK, Üye Ecz. Mustafa Muhammet GÜLTAK, Üye Ecz. Fatma KARAMAN KAHİLOĞULLARI,

2005 - 2007Başkan Ecz. Çağatay ÇAKAR, (TEB Yön. KuruluÜyeliğine seçilmesi nedeni ile)Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Genel Sekreter Ecz. Umut ÖZKUL, Sayman Ecz. Nejat TURAN, Üye Ecz. Fatma KARAMAN KAHİLOĞULLARI, Üye Ecz. Emine Filiz SANCAR, Üye Ecz. Murat ÇEVİRME, Üye Ecz. Ahu GÖK,

2007 - 2009Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Genel Sekreter Ecz. Umut ÖZKUL, Sayman Ecz. Hüseyin OĞUZ, Üye Ecz. Fatma KARAMAN KAHİLOĞULLARI, Üye Ecz. Murat GÜLFİDAN, Üye Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR, Üye Uzm. Ecz. Beybin YİĞİT,

2009 - 2011Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Genel Sekreter Ecz. Umut ÖZKUL (Mart 2010 tarihine kadar) Genel Sekreter Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR (31.03.2010 tarihinden itibaren) Sayman Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL, Üye Ecz. Fatma KARAMAN KAHİLOĞULLARI Üye Uzm. Ecz. Beybin YİĞİT, Üye Ecz. Diler MADENOĞLU, Üye Ecz. Erhun KOÇ (Mart 2010 tarihinden itibaren)

2011 - 2013Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Genel Sekreter Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR, Sayman Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL, Üye Ecz. Diler MADENOĞLU, Üye Ecz. Rüya DEMİRHAN, Üye Ecz. Ömer Birtan ÜRÜN, Üye Ecz. Sıtkı Saltuk ZİREK,

2013 - 2015Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Genel Sekreter Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL Sayman, Ecz. Eser PEKDAĞ, Üye Ecz. Pınar ÜNVAN, Üye Ecz. Ömer Birtan ÜRÜN, Üye Ecz. Ayşe GÖRKEM ÖZAYDIN, Üye Ecz. İlker Erdem MEYDANCI

2015- 2017 Başkan Ecz. Hüseyin ŞİMŞEK, Genel Sekreter Ecz. M. İbrahim ÖZKOL Kasım 2015 itibariyle TEB Merkez Heyeti'ne seçilmesi nedeni ile bu tarih itibariyle Genel Sekreterliğe Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR devam etmektedir. Sayman Ecz. Diler GÖKÇE, Üye Ecz. Eser PEKDAĞ, Üye Ecz. Volkan YILDIZ, Üye Ecz. İlker Erdem MEYDANCI, Üye Ecz. Nida GÖKHAN,

2017 - 2019 Başkan Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR, Genel Sekreter Ecz. Diler GÖKÇE, Sayman Ecz. Volkan YILDIZ, Üye Ecz. Nida GÖKHAN, Üye Ecz. Aliye AKGÜL AYDIN, Üye Ecz. Ali KOÇAK, Üye Ecz. Ayhan KAHYAOĞLU

2019 – 2023 Başkan Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR, Genel Sekreter Ecz. Volkan YILDIZ ( Ekim 2022 tarihine kadar) , Genel Sekreter Ecz. M. Sait EKE (Ekim 2022 itibariyle), Sayman Ecz. Murat YAVRUTÜRK, Üye Ecz. C. Oktay ASLAN, Üye Ecz. Burçin FİDANCI, Üye Ecz. Eda GÖKÇE, Üye Ecz. Esra TEKAYAK (Ekim 2022 itibariyle)

2023 - Başkan Uzm. Ecz. Özgün SAĞIR (Kasım 2023 tarihine kadar), Başkan Ecz. Aliye AKGÜL AYDIN (Kasım 2023 tarihi itibariyle), Genel Sekreter Ecz. C. Oktay ASLAN (Kasım 2023 tarihi itibariyle), Sayman Ecz. M. Sait EKE, Üye Ecz. Burçin FİDANCI, Üye Ecz. Eda GÖKÇE KÖSE, Üye Ecz. Fikret TEZEL, Üye Ecz. Filiz CANPOLAT (Kasım 2023 tarihi itibariye)

20.03.2018 - Okunma Sayısı : 17488